Pregovaračka grupa za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata

Pregovaračka grupa za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata -  predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika  Ministarstva za evropske integracije.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Generalnog sekretarijata Vlade i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.