Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih u MEI

Podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih u Ministarstvu za evropske integracije možete pronaći ovde.