Ostali fondovi

MADAD

Evropska komisija je, odlukom od 10. decembra 2014. godine, osnovala Regionalni poverilački fond EU kao odgovor na krizu u Siriji – Madad fond (EU Regional Trust Fund in response to the Syrian Crisis, the "Madad Fund").  Prvobitni cilj ovog fonda bio je podrška izbeglicama iz Sirije i zemljama u njihovog boravka (Egipat, Irak, Jordan, Liban, Turska). Fond je kasnije proširen i na izbeglice i migrante iz ostalih ugroženih zemalja, kao i na pružanje podrške i zemljama koje nisu članice EU, a koje su pogođene migrantskom krizom, čime je i Republika Srbija dobila mogućnost da aplicira za sredstva.

Za Republiku Srbiju je 2016. i 2017. godine, iz sredstava fonda Madad, odobrena podrška za finansiranje tekućih operativnih troškova, ishrane, pružanja zdravstvenih usluga i pristupa obrazovanju za decu migrante i unapređenje uslova za smeštaj izbeglica i migranata u prihvatnim centrima – prvenstveno u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijatom za izbeglice i migracije i Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Više informacija o Madad fondu možete da nađete na sajtu Evropske komisije na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

Fond solidarnosti EU – FSEU

Evropska unija je osnovala Fond solidarnosti (FSEU), sa ciljem da se preko njega pruža podrška državama članicama i državama koje se nalaze u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da lakše prevaziđu posledice prirodnih nepogoda velikih razmera. Time se izražava evropska solidarnost sa regijama i zemljama unutar Evrope koje su pogođene prirodnim nepogodama. Pokrivanjem delova javnih rashoda, FSEU doprinosi naporima država da sprovedu aktivnosti na obnovi zemlje i sanaciji šteta od prirodnih nepogoda.

Republika Srbija je, kao država koja se nalazi u procesu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, podnela prijavu za dobijanje kontribucije iz Fonda solidarnosti EU 30. jula 2014. godine, kako bi  sanirala štete i obnovila područja pogođena poplavama iz maja 2014. godine. Evropski parlament i Savet su 17. decembra 2014. godine odobrili predlog odluke Evropske komisije kojom su Srbiji dodeljena sredstva za sanaciju i obnovu područja pogođenih majskim poplavama u iznosu od 60,2 miliona evra (60.224.605 evra), dok je Evropska komisija formalnu odluku donela 13. marta 2015.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. marta 2015. godine usvojila tekst Sporazuma o poveravanju sprovođenja odluke Komisije od 13. marta 2015. godine, kojim se dodeljuje finansijska kontribucija iz Fonda solidarnosti Evropske unije za finansiranje hitnih operacija i operacija oporavka, koje su nastale kao posledica katastrofe izazvane velikim poplavama u Srbiji. Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisala je sporazum  1. aprila 2015. godine. Sredstva iz Fonda uplaćena su na namenski račun Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, u jednoj tranši.

Budući da je Evropska unija usvojila izmene i dopune uredbe kojim se osniva Fond solidarnosti EU i njegova namena proširuje i na slučajeve opšteg ugrožavanja javnog zdravlja ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator je podneo aplikaciju Republike Srbije za podršku iz Fonda solidarnosti EU 18. juna 2020. godine.  Aplikaciju je pripremila Posebna radna grupu kojom je predsedavao ministar za evropske integracije i sadrži opis toka epidemije koronavirusom, mera koje su preduzete kako bi se uspostavila kontrola i suzbilo širenje virusa kao i uticaj na ekonomiju i građane uz navođenje okvirnih javnih troškova za sprovođenje mera.   

Nakon detaljne procene prijava za dobijanje podrške iz Fonda solidarnosti EU Evropska komisija je 11. marta 2021. godine predložila Evropskom parlamentu i Savetu mobilizaciju 530 miliona evra bespovratne podrške za 17 država članica i 3 države kandidata za članstvo u cilju podrške merama borbe protiv koronavirusa od čega bi Srbija trebalo da dobije gotovo 11,9 miliona evra bespovratne podrške iz ovog Fonda. Na osnovu odluke Evropske komisije i propratne komunikacije, Ministarstvo finansija, uz podršku Ministarstva za evropske integracije, je pokrenulo proces određivanja koji će se troškovi podneti za dodeljena sredstva s obzirom da je određeno kao koordinaciono telo za ovu fazu procesa tokom izrade aplikacije.

Rezultate sprovođenja kontribucije iz Fonda solidarnosti EU možete da nađete na sajtu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima na sledećem linku:

http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Solidarnost_na_delu_preview.pdf

Više o FSEU na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/

 

Regionalni stambeni program

Regionalni stambeni program predstavlja zajedničku inicijativu četiri zemlje - Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora - koja ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica (74.000 pojedinaca) u regionu. Od toga je 16.780 porodica (oko 45.000 pojedinaca) u Srbiji.

Program se sprovodi u sklopu „Sarajevskog procesa“, a na osnovu „Beogradske deklaracije“, koju su 7. novembra 2011. godine potpisali ministri inostranih poslova četiri zemlje korisnice programa. Ove zemlje su najviše pogođene ratnim sukobima devedesetih godina prošlog veka i po tom osnovu imaju značajnu izbegličku populaciju.

U Republici Srbiji, Program se sprovodi na osnovu Okvirnog sporazuma, zaključenog 25. oktobra 2013. godine između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope. Sporazum reguliše osnovne postavke programa, mehanizam sprovođenja, obaveze učesnika u programu i iznose sredstava koja će biti angažovana.

Programom upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope koja administrira višedonatorski fond formiran u cilju realizacije Programa. Najveći donator ovog fonda je EU, koja putem višekorisničke i nacionalne IPA obezbeđuje najveći deo sredstava. Ukupni najavljeni doprinos Evropske unije fondu je 235 miliona evra. Ostali donatori su SAD, Švajcarska, Nemačka, Danska, Italija, Norveška, Turska, Kipar, Mađarska itd.

Celokupan program u nadležnosti je Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koji predstavlja vodeću instituciju i koji se stara o prioritizaciji potreba, koncipiranju zahteva za novim potprojektima, komunikaciji sa Bankom za razvoj Saveta Evrope, dinamici sprovođenja, nadzoru nad fizičkim i finansijskim sprovođenjem Programa i drugim poslovima vezanim za realizaciju Programa. Raspisivanje tendera, sklapanje ugovora u okviru potprojekata, nadzor nad njihovim izvršenjem, kao i računovodstvene poslove u okviru Programa vrši Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd.

Kroz Program se obezbeđuje veliki broj različitih stambenih rešenja: dodela paketa građevinskog materijala, izgradnja montažnih kuća, otkup seoskih kuća i izgradnja stambenih zgrada. Na ovaj način, obezbeđeno je da izbegličke porodice svoje stambeno pitanje reše onako kako njima najviše odgovara u trenutnom mestu stanovanja, imajući u vidu da se Program sprovodi u preko 120 opština u Republici Srbiji.

Ugovor o donaciji za prvi potprojekat u vrednosti od 2.212.500 evra potpisan je 14. marta 2014. godine. Od aprila 2014. godine, narednih 8 ugovora o donaciji i pripadajućih amandmana u ukupnoj vrednosti od 169.930.645 EUR (od čega 137.398.681 evra donacije iz Fonda) potpisala je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator. Ovi sporazumi zbirno predviđaju obezbeđivanje ukupno preko 7.700 stambenih rešenja.

Više informacija o Regionalnom stambenom programu možete da nađete na adresi: www.regionalhousingprogramme.com, kao i na veb stranici Komesarijata za izbeglice i migracije: www.kirs.gov.rs