Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

U Sektoru za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom  pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, uključujući i Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima; podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, a sve to u oblastima pregovaračkih klastera: Osnove; Unutrašnje tržište; Konkurentnost i inkluzivni rast; Zelenu agendu i održivu povezanost; Resurse poljoprivredu i koheziju i Spoljne odnose; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji, učestvovanje u koordinaciji Vladinih tela zaduženih za evropske integracije, koordinaciju poslova pripreme predloga akata u vezi sa procesom usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanje državnih službenika u Sektoru.

U Sektoru se obavljaju i poslovi koji se odnose na: stručne, analitičke i administrativne poslove podrške radu Tima za podršku pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji; koordinaciju stručnih potreba i izradu analiza za Tim za podršku pregovorima; promociju aktivnosti Tima za podršku pregovorima; pružanje stručne podrške članovima Tima za podršku pregovorima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanje državnih službenika u ovom delu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.  

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za političke kriterijume i vladavinu prava;

2. Odeljenje za ekonomske kriterijume i Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije;

3. Grupa za transport i energetiku i4. Grupa za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.