Uvod

Šta smo naučili od zemalja koje su se pridružile Evropskoj uniji – kako se na najbolji način izboriti za interese svoje zemlje u pregovorima sa EU?

Pristupanje EU utiče na čitavo društvo, ali odgovornost u procesu pregovaranja pripada javnoj administraciji. Stoga je, radi efikasnosti čitavog procesa, neophodna institucionalna memorija; moraju se koristiti sve postojeće institucije i strukture, ali i uključivati svi stručni potencijali u zemlji.Neophodno je iznositi naš stav „jednoglasno”, koordinisati politiku u svim ministarstvima, na svim nivoima (ministri i službenici jedne vlade ne smeju nikada protivrečiti jedni drugima) i imati jasnu podelu odgovornosti.

Pošto se preporučuje da se pregovaračka pozicija u pregovorima sa EU ne menja bez valjanog i očiglednog razloga, potrebno je da se prethodno ta ista pozicija (i u sklopu nje razrešene dileme) testira sa različitim akterima – kako se ne bi ostavilo mesta improvizaciji – pa da se kao takva usvoji na političkom nivou zemlje.

I još...

U pogledu pitanja koja su nam bitna, pobrinimo se da svi ostali znaju dovoljno unapred kakav tačno rezultat očekujemo i potrudimo se da se naš „glas čuje”. Ako damo obećanje, treba i da ga ispunimo. Treba da smo fleksibilni i sposobni da brzo reagujemo, da imamo spreman „plan B” ukoliko propadne „plan A”. Na pregovore u Brisel moramo da pošaljemo svoj najbolji kadar – ne možemo sebi priuštiti da to ne uradimo.

I još...

U pregovorima se preporučuje poštovanje pravila oblačenja, obraćanje pažnje na govor tela i dikciju, korišćenje formalnog jezika i ustaljenih formi komunikacije sa EU, posvećivanje posebne pažnje uvodnom obraćanju, obrazloženju glavne ideje (odnosno isticanju prioriteta) i završnici obraćanja. U svim formama obraćanja, nikako ne treba zaboraviti poštovanje interkulturalnih razlika.

Korisni izrazi:

...accordingly, as a result, consequently, alternatively, in view of, hence, however, due to, on account of, for this reason, although, therefore, nevertheless, whereas, but, yet, rather, indeed, in fact, obviously, evidently, on the other hand, on the contrary, in contrast, otherwise, thus, meanwhile, by comparison, compared to, balanced against, conversely, still, after all, also, either, because, for, since, for the same reason, that is, in any case, demonstrably, in brief, as I have said, as I have noted, as...