Kurs Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Dobro došli na kurs Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju!

 

Poštovani, pred vama se nalazi elektronski kurs Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji predstavlja deo programa obuke Ministarstva za evropske integracije. Osnovni cilj ovog kursa je da vam omogući sticanje znanja o sadržaju, obavezama i ciljevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da vas upozna sa osnovnim slobodama Evropske unije: slobodom kretanja roba, slobodom kretanja usluga, slobodom kretanja kapitala i slobodom kretanja radnika.

Kurs je namenjen širokom spektru korisnika: državnim službenicima, predstavnicima lokalnih samouprava, civilnom sektoru, studentima i svim zainteresovanim građanima.

Želimo vam uspešan i prijatan rad.