2023

Ministarstvo za evropske integracije svakog meseca sprovodi analizu medijskih objava o EU i evrointegracijama Srbije s ciljem utvrđivanja najzastupljenijih tema u ovoj oblasti, kao i načina na koji se teme o EU tretiraju u medijskom diskursu.

Analizu sprovodimo na osnovu sadržaja klipinga Ministarstva, odnosno iscrpnih izveštaja u kojima se na dnevnom nivou dolazi do podataka o sadržajima o EU u štampanim i elektronskim medijima.