Protokol Antonione

Pravni osnov Programa predstavlja Finansijski sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije, a cilj je sprovođenje programa „Podrška privredi Republike Srbije nabavkom dobara za pet resornih ministarstava“ (ital. Protocollo Antonione).

Ukupna vrednost programa danas iznosi 7,49 miliona evra i namenjena je realizaciji prioritetnih projekata u sledećim sektorima: poljoprivreda, obrazovanje, energetika, životna sredina i zdravstvo.

Da bi se obezbedilo efikasno sprovođenje ovih projekata u skladu sa Sporazumom, u maju 2016. godine formirana je pri Ministarstvu za evropske integracije Jedinica za upravljanje projektima, sa zadatkom da realizuje sprovođenje nabavki, praćenje realizacije projekata i izveštavanje.