Sekretarijat Ministarstva

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo koji se odnose na: pravna, kadrovska, finansijska, računovodstvena, informatička i administrativna pitanja; javne nabavke; planiranje rada i izveštavanje o radu Ministarstva; zaštitu podataka o ličnosti; bezbednost i zdravlje na radu; rukovanje opremom; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju s organima državne uprave, službama Vlade, drugim državnim organima i Državnim pravobranilaštvom; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanje državnih službenika u Sekretarijatu ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Sekretarijata.

U Sekretarijatu Ministarstva se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove i  

2. Odeljenje za finansijske poslove.