Informator o radu

Informator o radu Ministarstva za oktobar 2020. možete da preuzmete u pdf i vord formatu.