Ko su akteri pregovora?

Učesnici pregovora o pristupanju su države članice Evropske unije i Republika Srbija. Pregovori se vode u okviru bilateralnih međuvladinih konferencija na kojima učestvuju predstavnici država članica EU i predstavnik Evropske komisije, sa jedne strane, i predstavnici Republike Srbije, s druge strane. Pregovaračke stavove EU u ime država članica zastupa predsednik Saveta EU, a Republike Srbije posebna državna delegacija za pregovore, koju predvodi šef delegacije na najvišem političkom nivou i glavni pregovarač.