Ко су актери преговора?

Учесници преговора о приступању су државе чланице Европске уније и Република Србија. Преговори се воде у оквиру билатералних међувладиних конференција на којима учествују представници држава чланица ЕУ и представник Европске комисије, са једне стране, и представници Републике Србије, с друге стране. Преговарачке ставове ЕУ у име држава чланица заступа председник Савета ЕУ, а Републике Србије посебна државна делегација за преговоре, коју предводи шеф делегације на највишем политичком нивоу и главни преговарач.