Информације Јавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки за 2021. годину можете наћи на адреси.

Усклађени план јавних набавки за 2020. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2020. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2019. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2018. годину можете наћи адреси.

План јавних набавки за 2017. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2016. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2015. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2014. годину можете наћи на адреси.

План јавних набавки за 2013. годину можете наћи на адреси.

Квартални извештаји јавних набавки

Поступци јавних набавки

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из ЦЈН 2/2020, за партије 8 и 9
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци рачунарског материјала, партија 5
Услуга истраживања јавног мњења о Европској унији, ЈН4/20
Услуге медијског праћења, ЈН 5/20
Услуга израде прегледа и анализа пресуда Суда правде Европске уније по одређеним областима релевантним за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, ЈН 2/20
Услуге израде анализе ИКТ система уз области правосуђа са Предлогом стратегије, ЈН 1/20
Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге осигурања запослених, партије 1 И 2, ЦЈН 6/2018
Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 10, 11, 14, 15 И 17, ЦЈН 7/2019
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал за партију 6
Обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал, за партије 6 и 11
Услуге израде и имплементације информационог система ИСДАКОН, ЈН 17/19
Рачунарска опрема, ЈН 16/19
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – гориво и мазиво, за партију 2 – Evro premium BMB 95
Услуга припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала, ЈН 15/19
Обавештење о закљученом уговору на основу Oквирног споразума о јавној набавци канцеларисјког материјала, партија 8
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, партија 13
Обавештење о закљученом уговору по основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – гориво и мазиво, за партију 3 – евро дизел
Услуге медијског праћења, ЈН 14/19
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања, ЈН 9/19
Обавештење о закљученим уговорима по основу оквирних споразума о јавној набавци, ЦЈН - канцеларијски материјал за партије 6, 7 и 9
Рачунарска опрема – надоградња лиценци на најновију верзију за софтвер ABBYY FineReader Corporate Edition, поновљени поступак, ЈН 13/19
Услуге израде анализе у области јавних набавки, поновљени поступак, ЈН 12/19
Услуга израде анализе спремности домаћих тела за оцењивање усаглашености за примену хармонизованих стандарда, ЈН 11/19
Услуга конвертовања и форматирања правних аката ЕУ ЈН број 10/19
Услуга израде анализе утицаја оснивања Акционе групе која ће се бавити идентификацијом трендова у вези са повредама права интелектуалне својине на јачање спровођења права интелектуалне својине, ЈН 7/19
Израда упоредне анализе законских и практичних решења у области Јавних набавки, ЈН 6/19
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавки истраживања јавног мњења ЈН бр 2/19
Услуга припреме за штампу и штампање публикација и помотивног материјала ЈН бр 8/19
Рачунарска опрeма, ЈН 5/19
Рачунарска опрема ЈН 3/19
Услуга превођења ЈН број 4/19
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге одржавања - рачунара, штампача и комуникационе опреме, партија 9
Услуга истраживања јавног мњења о Европској унији, ЈН 2/19
Услуге превођења правних тековина Европске уније са енглеског на српски језик, ЈН 1/19
Oбавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума, ЦЈН, услуге осигурања запослених

8. јaнуар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. фебруар 2019. у 15:30h

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге мобилне телефоније
Oбавештење о закљученом уговору по основу оквирног споразума о набавци папира за фотокопирање A4 80гр, партија 1
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, тонери, партија 11
Угоститељске услуге за потребе организације Конференције о прекограничној сарадњи
Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, CJN, evro premium BMB 95, партија 2
Услуга припреме за штампу и штампање промотивног материјала за потребе одржавања Конференције о прекограничној сарадњи
Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, рачунарски материјал - тонери, партија 5
Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала
Јавна набавка – таблет компјутер
Услуга медијског праћења активности министра за европске интеграције
Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, евро дизел
Јавна набавка - истраживањe јавног мњења
Рачунарска опрема - отворени поступак
Услуга конвертовања и форматирања правних аката ЕУ
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 7, 15 и 17
Услуге превођења – отворени поступак
Услуге посредовања при куповини путних карата и резервацији смештаја– отворени поступак
Услуге превођења правних тековина Европске уније са енглеског на српски језик – отворени поступак
Услуге припреме за штампу и штампања публикација и промотивног материјала – јавна набавка мале вредности
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци услуга одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, партије 5, 6 и 8
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума о јавној набавци рачунарског материјала - тонера, партија 11
Oбавештење о закљученим уговорима на основу оквирних споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партијe 8, 10, 11
Компјутерска RAM меморија - поступак јавне набавке мале вредности

14. новембар 2017.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. новембар 2017. у 10:00h

Позив за подношење понуда

Конкусрна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Протокол Антонионе програм - јавне набавке

14. јун 2017.

АГР1/ЈН01 - Набавка трактора и механизације
АГР3/ЈН01 - Набавка трактора, механизације и додатне опреме
АГР5/ЈН02 - Набавка стакленика
АГР8/ЈН01 - Набавка уређаја, инструмената и опреме
ЕДУ1/ЈН01 - Набавка возила
ЕДУ1/ЈН02 - Набавка помоћне технолошке опреме
ЕНЕ1/ЈН01 - Набавка лабораторијске опреме
ЕНЕ2/ЈН01 - Набавка система соларних колектора
ЕНЕ3/ЈН01 - Набавка пумпи за грејање
ЕНВ1/ЈН01 - Набавка возила
ЕНВ3/ЈН01 - Набавка возила
ХЕА1/ЈН01 - Подршка хитној медицинској помоћи у Србији
Услуге стручњака за набавку у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге финансијског стручњака у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге административно – техничке подршке јединици за управљање пројектом у оквиру програма Протокол Антонионе – поступак јавне набавке мале вредности
Услуге руковођења јединицом за управљање пројектом –поступак јавне набавке мале вредности
Jaвнa набавкa мале вредности - услуге истраживања јавног мњења
Услуга превођења - отворени поступак
Услуге мобилне телефоније - поступак јавне набавке мале вредности
Услуга припреме за штампу и штампање - поновљени поступак јавне набавке мале вредности
Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала
Рачунарска опрема - поступак јавне набавке мале вредности
Посредовање при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања - отворени поступак
Услуге конвертовања и форматирања правних аката ЕУ – отворени поступак
Лиценце за Kerio Connect мејл сервер - поступак јавне набавке мале вредности добара