Европски прогрес (ИПА 2013)

Европска унија финансирала је  из ИПА програма за 2013. годину реализацију пројекта Европски прогрес, у сарадњи са Владом Швајцарске Конфедерације, у укупном износу од 24,46 милиона евра. Основни циљ овог програма био је да помогне одрживи развој 34 локалне самоуправе на југоистоку и југозападу Србије. 

У фокусу Европског ПРОГРЕС-а су следеће активности: јачање управљања на локалном нивоу кроз развој урбанистичко-планске документације (финансирање припреме просторно-планских докумената) и дигитализација геопросторних података (набавка и развој ИТ решења), увођење планирања капиталних инвестиција и програмског буџетирања и ефикаснија наплата пореза (унапређење евиденције пореских обвезника).

Програм такође доприноси већој конкурентности локалне привреде кроз бољу сарадњу и увођење нових стандарда и технологија у пољопривредну производњу и организовање МСП (подршка кластерима и задругама), подршку женском предузетништву (додела бесповратних грантова женама предузетницама), израду техничке документације (главних пројеката) неопходне за изградњу социјалне и економске инфраструктуре, те финансирање инфраструктурних радова, попут високошколске установе у Бујановцу или унапређење болничких капацитета у Врању и Новом Пазару.

Програм је посебно усмерен на област социјалне заштите и инклузије, кроз активности чији су циљеви: побољшање положаја маргинализованих и угрожених група, отварање нових радних места и стварање једнаких прилика за запошљавање жена и мушкараца, боља интегрисаност услуга социјалне заштите и запошљавања, као и пружање подршке пројектима који јачају међуетничку сарадњу и унапређују двојезичне вештине деце школског узраста.

Укупну одговорност за реализацију пројекта сноси Канцеларија УН за пројектне услуге (UNOPS).

За више информација посетите сајт: http://www.europeanprogres.org/