Kурс Споразум о стабилизацији и придруживању

Добро дошли на курс Споразум о стабилизацији и придруживању!

 

Поштовани, пред вама се налази електронски курс Споразум о стабилизацији и придруживању који представља део програма обуке Министарства за европске интеграције. Основни циљ овог курса је да вам омогући стицање знања о садржају, обавезама и циљевима Споразума о стабилизацији и придруживању, као и да вас упозна са основним слободама Европске уније: слободом кретања роба, слободом кретања услуга, слободом кретања капитала и слободом кретања радника.

Курс је намењен широком спектру корисника: државним службеницима, представницима локалних самоуправа, цивилном сектору, студентима и свим заинтересованим грађанима.

Желимо вам успешан и пријатан рад.