Сектор за комуникације и обуку

У Сектору за комуникације и обуку обављају се послови који се односе на: информисање јавности и промоцију активности у процесу приступања Европској унији, те информисање о развојној помоћи Европске уније; координисање надлежних институција у изради и спровођењу годишњих акционих планова за примену Стратегије комуникације о приступању Републике Србије Европској унији, након што те планове донесе Влада Србије; координисање израде стратешког оквира комуницирања о ИПА и његовог спровођења, промоцију активности у вези са ИПА фондовима и другом развојном помоћи; пружање информација од јавног значаја; координисање сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније у области комуникација, као и на сарадњу са другим домаћим и међународним партнерима у спровођењу комуникационих активности о европским интеграцијама Србије; анализу потреба, планирање и организацију и евалуацију обуке из области европских интеграција у сарадњи са другим органима државне управе и службама Владе, сарадњу са домаћим, иностраним и међународним институцијама и организацијама ради пружања подршке у планирању, креирању, спровођењу и финансирању обуке о ЕУ и промовисање и координисање Таекс програма; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и други пословe из ове области.

За обављање послова из делокруга Сектора за комуникације и обуку образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за комуникације и

2. Група за обуку о Европској унији.