Линкови за цивилни сектор

Европски покрет у Србији, www.emins.org

Београдска отворена школа, www.bos.rs

Грађанске инцијативе, www.gradjanske.org

Центар за европске политике, www.cep.org.rs

Београдски центар за безбедносну политику, www.bezbednost.org

Београдски центар за људска права, www.bgcentar.org.rs

Београдски фонд за политичју изузетност, www.bfpe.org

Центар за развој непрофитог сектора, www.crnps.org

Транспарентност Србија, www.transparentnost.org.rs

Фондација центра за демократију, www.centaronline.org

Центар савремене политике, (European Western Balkans), https://europeanwesternbalkans.com

ЦЕКОР, www.cekor.org

ИСАК фонд, http://www.isac-fund.org

НВО Атина, www.atina.org.rs

Лига Рома, www.ligaroma.org.rs

Група 484, www.grupa484.org.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: