Информације Публикације

Публикације

Преговори Србије и ЕУ

Аегументи за европуАргументи за Европу

 

 

 

 

Водич кроз преговореВодич кроз преговоре

Преговарање: поглавља 23 и 24Преговарање: поглавља 23 и 24

Функција аналитичке подршкеФункција аналитичке подршке у преговорима

Кохезиона политикаУпознајте кохезиону политику ЕУ

Постизање боље усклађености

Постизање боље усклађености кључних докумената у процесу приступања ЕУ

ПреговориИзрада преговарачких позиција за приступање РС

 

 

Начела кохезионе политикеУвод у начела кохезионе политике ЕУ

Квалитетном политиком задржавања кадроваКвалитетном политиком задржавања кадрова до одрживе интеграције Србије у ЕУ

Структуре и процедуре у преговоримаСтруктуре и процедуре за успешне преговоре о приступању

Летак о преговоримаЛетак о преговорима

Преговарање пољопривредаПроцес преговарања о приступању ЕУ у пољопривреди и руралном развоју

Студија о законодавном процесуСтудија о законодавном процесу

 

Приручник за преговарачке групеПриручник за преговарачке групе

Креирање политике преговораКреирање политике и преговори

Преговарање, регионална политикаПреговарање, регионална политика

 

Развојна помоћ

Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији - ИПА 2 (2014 - 2020)

Водич за коришћење ЕУ фондова у Србији - ИПА 2 (2014 - 2020)

Прошлост оживљена ЕвропомПрошлост оживљена Европом

 

 

 

ИПА за почетникеИПА за почетнике

Водич кроз програмирање ИПА IIВодич кроз процес програмирања и праћења спровођења ИПА II

Информативна брошура за ИПАИнформативна брошура о ИПА

Приручник за приватни сектор

Припрема пројектног задатка

Програмирање ИПА средства

Израда логичке матрице

ИПА речник појмова

Десет година развојне помоћи РС

Примери пројеката

 

 

 

 

Програми прекограничне и транснационалне сарадње

Прекогранична сарадњаПрограми прекограничне и транснационалне сарадње 2014 - 2020.

Прекогранична сарадња

Прекогранична сарадњаПрекогранична сарадња

 

Европске интеграције

 

Аргументи за ЕвропуАргументи за Европу

 

 

 

 

Буквар европских интеграцијаБуквар европских интеграција

 

 

Како, зашто, да ли, када...Европска унија?Како, зашто, да ли, када...ЕУ?

EU dnevnikЕвропски дневник 2019 - 2020.

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Ко је ко у европској интеграцији Србије

Кораци ка ЕУКораци ка ЕУ

9. мајДевети мај

 

Секторске политикe

 

Упознајте СЕКОУпознајте СЕКО

Водич кроз европске мреже за ОЦД

Стање у пољопривреди 2013Стање у пољопривреди 2013

Стратегија пољопривредеСтратегија пољопривреде

Брошура за пољопривреднике 2014

100 питања и одговора о ЕУ за пољопривреднике

Питања и одговори за привреднике

100 питања и одговора за привреднике о ЕУ

 

Комуникације и обука о ЕУ

ZbornikЗборник студентских радова о ЕУ 2019.

Зборник студенетских радоваЗборник студентских радова о ЕУ 2018.

Zbornik 17Зборник студентских радова о ЕУ 2017.

 

Митови о ЕУ

Митови о ЕУ

Водич кроз друштвене мрежеВодич кроз друштвене мреже за државне службенике на пословима информисања о ЕУ

Стратегија комуникацијеСтратегија комуникације

Организација стажирањаОрганизација стажирања у процесу приступања ЕУ

ОбукаОбука о ЕУ

Летак о Канцеларији за европске интеграције

ТаексТАЕКС

Национална стратегија СЦГ за приступање Европској унији

Народ се пита

 

 

 

 

Превођење

Језичке смерницеЈезичке смернице

Приручник за превођењеПриручник за превођење

Терминолошка упутстваТерминолошка упутства

 

Процес стабилизације и придруживања

Споразум о стабилизацији
и придруживању (ССП)

Процес стабилизације и придруживања

 

 

 

Aрхива

Проширена Европа

Регионална политика ЕУ

Управљање пројектним
циклусом у Србији

Методологија усклађивања
прописа-660 KB

Право конкуренције ЕУ