Подаци о броју запослених и радно ангажованих у МЕИ

Податке о броју запослених и радно ангажованих у Министарству за европске интеграције можете пронаћи овде.