2020

Министарство за европске интеграције сваког месеца спроводи анализу медијских објава о ЕУ и евроинтеграцијама Србије с циљем утврђивања најзаступљенијих тема у овој области, као и начина на који се теме о ЕУ третирају у медијском дискурсу.

Анализу спроводимо на основу садржаја клипинга Министарства, односно исцрпних извештаја у којима се на дневном нивоу долази до података о садржајима о ЕУ у штампаним и електронским медијима.