Организациона структура Републике Србије за вођење приступних преговора

Како би успешно водила преговоре о чланству у ЕУ, који захтевају висок ниво координације свих државних институција, Република Србија је формирала више тела која ће носити овај процес.У складу са новом методологијом приступних преговора 2021. године формирана је и нова структура за вођење преговора са ЕУ и дошло је до реорганизације институција задужених за процес европских интеграција. 

Одлуком Владе Србије формирано је тело Координација за вођење преговора Републике Србије, на чијем челу се налази министар/ка за европске интеграције и Тим за подршку преговорима, чији су чланови координатори шест преговарачких кластера. Уместо шефа преговарачког тима, уведена је позиција главног преговарача на којој се налази министар/ка за европске интеграције. Координација за вођење преговора Републике Србије задужена је за припрему и израду свих предлога током приступних преговора. Уз то, њен задатак је и да усмерава и оцењује рад Тима за подршку преговорима.

Тим за подршку преговорима образује се за обављање задатака припремања и израде нацрта преговарачких позиција за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и пружања помоћи овлашћеном главном преговарачу Републике Србије - министру у Влади надлежном за европске интеграције у процесу вођења преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Тим за подршку преговорима чине:

 1. координатор области обухваћених преговарачким кластером Основе;
 2. координатор области политика ЕУ обухваћених преговарачким кластером Унутрашње тржиште;  
 3. координатори који заједнички координирају области политика преговарачког кластера Конкурентност и инклузивни раст; 
 4. координатори који заједнички координирају области политика преговарачког кластера Зелени договор и одржива повезаност; 
 5. координатори који заједнички координирају области политика преговарачког кластера Ресурси, пољопривреда и кохезија;  
 6. координатор области политика преговарачког кластера Спољни односи; 
 7. државни секретар или помоћник министра у министарству надлежном за послове финансија посебно задужен за усклађивање испуњавања економских критеријума обухваћених преговарачким кластером Основе;
 8. директор Канцеларије за Косово и Метохију или његов заменик посебно задужен за усклађивање постизања извршавања обавеза у дијалогу који олакшава Европска унија обухваћених преговарачким кластером Основа;
 9. шеф Мисије Републике Србије при Европској унији - амбасадор;
 10. представник Кабинета председника Владе;
 11. представник Генералног секретаријата Владе;
 12. шеф кабинета главног преговарача - министра надлежног за европске интеграције;
 13. експертски чланови.

Главни преговарач - министар за европске интеграције, на састанцима Координације за вођење преговора о приступању са координаторима области политика преговарачких кластера у Тиму за подршку преговорима утврђује радна задужења, разматра њихово спровођење, оцењује доприност деловању Тима, као и степен остварености припреме коју су поједини чланови Тима у свом делокругу послова постигли.

35 преговарачих група представљају међуресорна радна тела, чији су чланови представници институција задужених за предлагање и примену прописа којима се врши усклађивање са правним тековинама ЕУ. Тим за подршку преговорима и Министарство за европске интеграције учествују у раду свих преговарачких група у свим фазама процеса.

Као што је већ речено, за састанке међувладиних конференција, у оквиру којих се преговори формално воде, Влада ће формирати посебну државну делегацију, коју ће предводити министар задужен за европске интеграције.