Organizaciona struktura Republike Srbije za vođenje pristupnih pregovora

Kako bi uspešno vodila pregovore o članstvu u EU, koji zahtevaju visok nivo koordinacije svih državnih institucija, Republika Srbija je formirala više tela koja će nositi ovaj proces.U skladu sa novom metodologijom pristupnih pregovora 2021. godine formirana je i nova struktura za vođenje pregovora sa EU i došlo je do reorganizacije institucija zaduženih za proces evropskih integracija. 

Odlukom Vlade Srbije formirano je telo Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije, na čijem čelu se nalazi ministar/ka za evropske integracije i Tim za podršku pregovorima, čiji su članovi koordinatori šest pregovaračkih klastera. Umesto šefa pregovaračkog tima, uvedena je pozicija glavnog pregovarača na kojoj se nalazi ministar/ka za evropske integracije. Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije zadužena je za pripremu i izradu svih predloga tokom pristupnih pregovora. Uz to, njen zadatak je i da usmerava i ocenjuje rad Tima za podršku pregovorima.

Tim za podršku pregovorima obrazuje se za obavljanje zadataka pripremanja i izrade nacrta pregovaračkih pozicija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pružanja pomoći ovlašćenom glavnom pregovaraču Republike Srbije - ministru u Vladi nadležnom za evropske integracije u procesu vođenja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Tim za podršku pregovorima čine:

 1. koordinator oblasti obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnove;
 2. koordinator oblasti politika EU obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Unutrašnje tržište;  
 3. koordinatori koji zajednički koordiniraju oblasti politika pregovaračkog klastera Konkurentnost i inkluzivni rast; 
 4. koordinatori koji zajednički koordiniraju oblasti politika pregovaračkog klastera Zeleni dogovor i održiva povezanost; 
 5. koordinatori koji zajednički koordiniraju oblasti politika pregovaračkog klastera Resursi, poljoprivreda i kohezija;  
 6. koordinator oblasti politika pregovaračkog klastera Spoljni odnosi; 
 7. državni sekretar ili pomoćnik ministra u ministarstvu nadležnom za poslove finansija posebno zadužen za usklađivanje ispunjavanja ekonomskih kriterijuma obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnove;
 8. direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ili njegov zamenik posebno zadužen za usklađivanje postizanja izvršavanja obaveza u dijalogu koji olakšava Evropska unija obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnova;
 9. šef Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji - ambasador;
 10. predstavnik Kabineta predsednika Vlade;
 11. predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade;
 12. šef kabineta glavnog pregovarača - ministra nadležnog za evropske integracije;
 13. ekspertski članovi.

Glavni pregovarač - ministar za evropske integracije, na sastancima Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju sa koordinatorima oblasti politika pregovaračkih klastera u Timu za podršku pregovorima utvrđuje radna zaduženja, razmatra njihovo sprovođenje, ocenjuje doprinost delovanju Tima, kao i stepen ostvarenosti pripreme koju su pojedini članovi Tima u svom delokrugu poslova postigli.

35 pregovaračih grupa predstavljaju međuresorna radna tela, čiji su članovi predstavnici institucija zaduženih za predlaganje i primenu propisa kojima se vrši usklađivanje sa pravnim tekovinama EU. Tim za podršku pregovorima i Ministarstvo za evropske integracije učestvuju u radu svih pregovaračkih grupa u svim fazama procesa.

Kao što je već rečeno, za sastanke međuvladinih konferencija, u okviru kojih se pregovori formalno vode, Vlada će formirati posebnu državnu delegaciju, koju će predvoditi ministar zadužen za evropske integracije.