Odsek za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU i razvojne pomoći

U Odseku za upravljanje projektima finansiranih iz fondova EU i razvojne pomoći obavljaju se poslovi koji se odnose na projekte finansirane iz sredstava EU i razvojne pomoći u nadležnosti Ministarstva: identifikacija, organizacija, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje iz sredstava EU i razvojne pomoći u skladu sa relevantnim procedurama; predlaganje projekata u skladu sa procedurom utvrđenom od strane Nacionalnog IPA koordinatora; učestvovanje u izradi/ažuriranju plana javnih nabavki za odobrene projekte; priprema relevantne projektno-tehničke dokumentacije i upravljanje strateškim projektima za podršku sprovođenju makroregionalnih strategija EU u kojima je partner Ministarstvo za evropske integracije; organizacija i koordinacija predlaganja članova Odbora za evaluaciju tenderskih ponuda i učešće u istim; učešće u relevantnim odborima za praćenje programa; administrativni i pripremni poslovi u vezi sa tenderskom dokumentacijom, kao i sa nadzorom i sprovođenjem ugovorenih obaveza od strane ugovarača; izrada i podnošenje izveštaja o sprovođenju projekata i čuvanju neophodne dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; obavljanje kontrole i potvrđivanje ispravnosti narativnih izveštaja u vezi sa sprovođenjem projekata, uključujući i kontrolu na licu mesta; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju, kao i drugi poslovi iz ove oblasti koji se odnose na sprovođenje bilateralnih i donatorskih projekata iz nadležnosti Ministarstva.