Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći

U Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanja razvojnih ciljeva i prioriteta za finansiranje iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije i razvojne pomoći; utvrđivanje metodološkog pristupa i smernica izradi plansko-programskih dokumenata za finansiranje iz IPA i strukturnih fondova i kohezionog fonda EU, uključujući i dokumenata u oblasti integrisanog lokalnog i regionalnog razvoja; praćenje ispunjavanja uslova za finansiranje iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda EU (tzv. uslovi za sprovođenje); pripremu planskih i programskih dokumenata kojim se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije i razvojne pomoći; prioritizaciju i selekciju prioritenih projekata koji se planiraju za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije i razvojne pomoći, uključujići stručne i administrativno tehničke poslove vezano za Nacionalni odbor za investicije; praćenje sprovođenja programa i projekata koji se finansiraju iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije i razvojne pomoći i pripremu izveštaja o njihovom sprovođenju; organizaciju vrednovanja programa kao i praćenje sprovođenja preporuka iz izveštaja o vrednovanju programa koji se finansiraju iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; upravljanje godišnjim IPA programima; uspostavljanje sistema interne kontrole;  uspostavljanje i razvoj sistema za koorinaciju međunarodne razvojne pomoći uključujući i funkcionisanje sektorskih radnih grupa za planiranje i programiranje razvojne pomoći; usklađivanje strategija i programa saradnje razvojnih partnera sa razvojnim ciljevima i prioritetima i ciljevima Republike Srbije i ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i organizacijama državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva; razvoj i unapređenje informacionog sistema u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem programa koji se finansiraju iz IPA sredstava i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije  i razvojne pomoći; izveštavanje nadležnih organa, Vlade i međunarodnih institucija o realizaciji programa finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanje državnih službenika u Sektoru, kao i druge poslove iz ove oblasti.

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći;

2. Odeljenje za praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći;

3. Odeljenje za poslove nadzora u nadležnosti Upravljačkog organa za IPA III i koordinaciju interne kontrole;

4.Odeljenje za uspostavljanje i razvoj sistema za upravljanje strukturnim fondovima i kohezionim fondom Evropske unije.