Najava seminara i događaja

 
* Na obuke se dolazi po pozivu Ministarstva za evropske integracije.