Arhiva

DECEMBAR 2019. 

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Seminar o autorskom pravu

2-4. decembar

Zavod za intelektualnu svojinu

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu - EIPA Luksemburg

Regionalna radionica o transportnoj politici u okviru Pregovaračkog poglavlja 14

3-4. decembar

Hotel Zira

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za JIE

Ekonomska diplomatija: mi-EU-svet

12. decembar

Ministarstvo za
evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Stručna redaktura - metodologija i specifičnosti

17. decembar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Evropski semstar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom

25. decembar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije


NOVEMBAR 2019.        
                                                                                             

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Harmonizacija i implementacija zakona u oblasti prevencije unošenja i širenja invazivnih alohtonih vrsta 

7. novembar

Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Revizije sa svrhom davanja uveravanja i revizije svrsishodnosti u Evropskom revizorskom sudu

12-14. novembar

Hotel In

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

 

OKTOBAR 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Poglavlje 29 – Primena prava intelektualne svojine na granicama u vezi sa malim pošiljkama

22-24. oktobar

Hotel Holiday Inn

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Poglavlje 28 – Podrška implementaciji zakonodavstva EU u oblasti tržišnog nadzora  24-25. oktobar Hotel Holiday Inn

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 1

30. oktobar

Hotel Excelsior

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za JIE

 

SEPTEMBAR 2019.

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Zajednička trgovinska politika EU

10. septembar

Ministarstvo za
evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa institucijama Vlade Mađarske

Radionica 1: Predstavljanje najboljih praksi EU u pogledu opšte bezbednosti proizvoda

12-13. septembar

Hotel Holiday Inn

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Klasifikacija nacionalnih propisa u skladu sa propisima EU i pravna tehnika pisanja zakona

19. septembar

Ministarstvo za
evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Priprema Programa ekonomskih reformi Srbije za period 2020-2022. godine

17-18. septembar

Ministarstvo finansija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Pregovaračko poglavlje 32: Veštine u internoj reviziji

23-26. septembar

Vršac

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Studijska poseta Republici Hrvatskoj u okviru podrške Pregovaračkom poglavlju 1 – sloboda kretanja robe, u oblasti bezbednosti igračaka

30. septembra – 4. oktobra

Zagreb, Rijeka

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave


JUL 2019.        
                                                                                             

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Priprema Programa ekonomskih reformi Srbije za period 2020-2022. godine

2-3. jul

Ministarstvo finansija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave


JUN 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Sprečavanje pranja novca

6-7. jun

Uprava carina

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 16 - indirektno oporezivanje u oblasti akciza

10-11. jun

Hotel Envoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Bregzit - pravne implikacije za države kandidate

14. jun

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za JIE

 

MAJ 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 16 - indirektno oporezivanje u oblasti akciza

7-8. maj

Hotel Envoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

Harmonizacija Zakona o žigovima Republike Srbije sa Direktivom (EU) Evropskog parlamenta i Saveta 2015/2436 o usklađivanju zakonodavstava država članica EU u oblasti žigova

22-23. maj

Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu - EIPA Luksemburg

 

APRIL 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Koheziona politika Evropske unije u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027

23. april

Narodna banka Srbije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

 

MART 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura - metodologija i specifičnosti

25. mart

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 16 - indirektno oporezivanje u oblasti akciza

28-29. mart

Hotel Envoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

 

FEBRUAR 2019.                                                                                                     

 

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 16 - indirektno oporezivanje u oblasti akciza

20-21. februar

Hotel Envoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

 

JANUAR 2019.                                                                                                     

Naziv obuke

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Podrška pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 16 - indirektno oporezivanje u oblasti akciza

24-25. januar

Hotel Art

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru komponente Pregovori o pristupanju EU projekta Podrška reformi javne uprave

 

DECEMBAR 2018.                                                                                                     

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Poglavlje 15 - Uredba 347/informacije/javno-mnjenje/istrazivanje-javnog-mnjenja/2013 o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu

12. decembar

Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za JIE

 

NOVEMBAR 2018.                                                                                                     

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Budžetiranje akcionih planova za pristupanje Srbije EU

27. novembar

Narodna skupština Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za JIE

Prava intelektualne svojine II: Zakon o patentima

21-23. novembar

Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu - EIPA Luksemburg

Stručna redaktura u teoriji i praksi

19. novembar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije


OKTOBAR 2018.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi

22. oktobar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije


SEPTEMBAR 2018.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Konkurencija – leniency program, sprečavanje nameštanja javnih nabavki, nenajavljeni uviđaji 27. i 28. septembar Palata Srbija Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske
Poglavlje 14 – Drumski saobraćaj 17. septembar Ministarstvo za
evropske integracije
Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE
Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnih roba (ADR) 17. septembar Ministarstvo za
evropske integracije
Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE
Klasifikacija nacionalnih propisa u skladu sa propisima EU i pravna tehnika pisanja zakona 14. septembar Ministarstvo za
evropske integracije
Ministarstvo za
evropske integracije
Koordinacija i pisana komunikacija u procesu pristupanja 11. septembar Ministarstvo za
evropske integracije
  Ministarstvo za
evropske integracije

 

JUN 2018.                                                                                                     

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

 Prava intelektualne svojine I: Zakon o žigovima i dizajnu

27. i 28. jun Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg

Evropski semestar

7. jun

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Sprovođenje Direktive o uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog prostora u Mađarskoj

5. jun

Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije


MAJ 2018.                                                                                                     

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Zaštita podataka o ličnosti u EU u oblasti sprovođenja zakona i propisa

29. i 30. maj

Palata Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg


APRIL 2018.                                                                                                     

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Ekonomska diplomatija

17. april

Narodna skupština Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije

 

MART 2018.                                                                                                                         

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Elektronska platforma za razmenu podataka u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

2. mart

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

Elektronska platforma za razmenu podataka u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

1. mart

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)


FEBRUAR 2018.                                                                                                    

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Elektronska platforma za razmenu podataka u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

21. februar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

Elektronska platforma za razmenu podataka u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

20. februar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)


JANUAR 2018.                                                                                                                         

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Fiskalni efekti uključivanja države kandidata u EU sa fokusom na finansijske tabele koje se pripremaju u okviru revizije NPAA

17. januar

Narodna skupština Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

 

DECEMBAR 2017.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Pisanje priloga za EU – usklađivanje forme i sadržaja

20. decembar Ministarstvo za evropske integracije

 

Ministarstvo za evropske integracije

 

Zaštita podataka u EU

5. decembar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije u saradnji sa  Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

 

NOVEMBAR 2017.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

 Podrška izradi pregovaračke pozicije za Poglavlja 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika 16. novembar   Ministarstvo za evropske integracije Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE

Politika migracija i azila EU

6. i 7. novembar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije u saradnji sa  Evropskim institutom za državnu upravu - EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga


OKTOBAR 2017.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi – celodnevna radionica za stručne redaktore iz Narodne banke Srbije, Komisije za zaštitu konkurencije i Komisije za hartije od vrednosti

17. oktobar

Ministarstvo za evropske integracije

Ministarstvo za evropske integracije

Konkurencija

4 - 5. oktobar Ministarstvo za evropske integracije Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske
       


SEPTEMBAR 2017.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Podrška izradi pregovaračke pozicije za poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika 21. septembar Ministarstvo za evropske integracije Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE

 

JUN 2017.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Lobiranje u EU – diplomatska praksa 27. jun Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Lobiranje u EU – diplomatska praksa 21. jun Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Budžetiranje akcionih planova u pristupanju Srbije EU 15. jun Narodna skupština Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom
Lobiranje u EU – diplomatska praksa 14. jun Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

Celodnevna obuka za stručne redaktore iz Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova

7. jun Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

Celodnevna obuka za stručne redaktore iz Direktorata  civilnog vazduhoplovstva

5. jun Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

 

MAJ 2017.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Podrška izradi pregovaračke pozicije za PG 15 - Energetika

31. maj Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE

Informativna radionica o mogućnostima korišćenja evropskih fondova (za predstavnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina)

24. maj Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave
Lobiranje u EU – diplomatska praksa 17. maj Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Budžetiranje akcionih planova u pristupanju Srbije EU 15. maj Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

 

APRIL 2017.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Podrška izradi pregovaračke pozicije za poglavlje 18 – Statistika 28. april Narodna skupština Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE
Evropski semestar 25. april Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

 

MART 2017.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
EU stažiranje u teoriji i praksi 17. mart EU info centar Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

 

FEBRUAR 2017.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi - seminar za stručne redaktore iz oblasti zaštite životne sredine, rudarstva i energetike 22. februar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Podrška izradi pregovaračke pozicije za PG 27 - Životna sredina 17. februar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru Otvorenog regionalnog fonda za JIE

 

DECEMBAR 2016.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Pisanje priloga za EU –  usklađivanje forme i sadržaja

21. decembar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije

 

NOVEMBAR 2016.

Najava seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Pravni i institucionalni okvir za praćenje IPA i novih pravila za sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje o finansijskoj perspektivi 2014-2020. (za članove zajedničkog odbora za Praćenje i zajedničkog tehničkog sekretarijata)

24-25. novembar

Narodna skupština Srbije

Kancelarija za evropske integracije

Studijska poseta Parizu -Nacionalni program ekonomske reforme

14-15. novembar

Pariz

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske

Poglavlje 22 –Regionalnapolitika i koordinacija strukturnih instrumenata

8. novembar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

Koordinacija aktivnosti mreže  državnih službenika zaduženih za komunikaciju o IPA u okviru decentralizovanog/ indirektnog sistema upravljanja

1. novembar

Hotel Hyatt Regency

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici SrbijiOKTOBAR 2016.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Podrška izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 4 18. oktobar Narodna skupština RS Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom
Pregovori o pristupanju EU - korupcija i zaštita osnovnih prava 13. i 14. oktobar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga
Državna pomoć 11. i 12. oktobar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske

 

JUL 2016.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Podrška izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 17 22. jul Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

 


JUN 2016.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija


Institucionalni okvir za upravljanje fondovima kohezione politike


29. jun


Palata Srbija
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)
Uputstvo za izradu pregovaračke pozicije za poglavlje 28 – zaštita potrošača i zaštita zdravlja

9. jun


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Pregovaračkim timom


Podrška izradi akcionog plana za Poglavlje 227 - 8. junSrebrno jezero

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)


Uputstvo za izradu pregovaračke pozicije za poglavlje 6 - pravo privrednih društava1. junKancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

 

MAJ 2016.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Proces evropskih integracija

31. maj

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije

Uputstvo za izradu pregovaračke pozicije za poglavlje 17 –Ekonomska i monetarna pitanja

30. maj


Narodna banka Srbije
Narodna banka Srbijeu saradnji sa Pregovarčkim timom i Kancelarijom za evropske integracije
Uputstvo za izradu pregovaračke pozicije za poglavlje 4 –Slobodno kretanje kapitala

30. maj


Narodna banka Srbije
Narodna banka Srbije u saradnji sa Pregovarčkim timom i Kancelarijom za evropske integracije

Uputstvo za izradu pregovaračke pozicije za poglavlje 9 –Finansijske usluge30. maj


Narodna banka Srbije
Narodna banka Srbije u saradnji sa Pregovarčkim timom i Kancelarijom za evropske integracije

Predstavljanje Priručnika za rad predstavnika Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo u pregovaračkim grupama u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

27. maj

Narodna skupština Republike Srbije


Kancelarija za evropske integracije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

Prezentacija iskustava sa stažiranja u Velikoj Britaniji (projekti: „Jačanje javne uprave u Srbiji (vladavina prava)“ i „Profesionalno usavršavanje za pristupanje Evropskoj uniji“) 

11. maj

Britanski savet
Kancelarija za evropske integracije, Britanski savet i Britanska ambasada

 

APRIL 2016.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi

22. april

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije
Regionalni seminar: Godišnji izveštaj EK – zahtevi i metodologija

11-13. april

Tirana

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) – regionalni projekat Unapređenje evropskih integracija kroz regionalnu saradnju

Kratak kurs za bolje razumevanje i izveštavanje o instrumentu za pretpristupnu pomoć – IPA7. aprilEU info centar


Kancelarija za evropske integracije i EU info centar

 

MART 2016.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Konferencija: Transnacionalna ekonomska sigurnost: pitanja u jugoistočnoj Evropi30 – 31. martHotel „Zira“ u Beogradu

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom za bezbednosne studije "Džordž Maršal"
Izrada modela simulacije novčanih tokova između nacionalnog budžeta i budžeta EU


31. mart

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) – regionalni projekat Unapređenje evropskih integracija kroz regionalnu saradnju

Konferencija: Kriterijumi za članstvo u EU danas


25. mart


Narodna banka Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Prikaz rezultata Programa stažiranja u Republici Portugal Evropskog fonda za Balkan21. mart

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije i Ministarstvo finansija

 

 

FEBRUAR 2016

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Podrška jačanju kapaciteta KEI – Procena trenutnog stanja i uspostavljanje smernica za dalji rad u oblasti stažiranja i elektronske platforme za pregovore
29. februar - 03. mart
Kancelarija za evropske integracije


Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)
Vladavina prava
24 – 26. februar
Podgorica

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) – regionalni projekat

Studijska poseta: Komparativna analiza zakonodavne strukture i institucija zaduženih za ESI fondove – Hrvatska i Slovenija23 – 26. februarZagreb i Ljubljana

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

 

JANUAR 2016.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Koordinacija procesa evropskih integracija

29. januar Palata Srbija Kancelarija za evropske integracijeFinalizacija Akcionog plana za poglavlje 11
28. januarKancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine

Promovisanje i informisanje građana RS o EU fondovima – izrada Akcionog plana za sprovođenje Strategije komunikacije o IPA
28. januarKancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa PPF5 – PROJECT PREPARATION FACILITY 5
Podrška jačanju kapaciteta KEI – Procena trenutnog stanja i uspostavljanje smernica za dalji rad u oblasti stažiranja i elektronske platforme za pregovore


18 - 21. januarKancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije

u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ)

 


DECEMBAR 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika 8. decembar 2015. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

NOVEMBAR 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Plan priprema druge revizije Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije


17. i 18. novembarNarodna banka Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom  


Finansijski aspekti i potreba za analitičkom podrškom u pregovorima Srbije sa EU16. novembarNarodna skupština Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom  
Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
3. novembar
Kancelarija za evropske integracije u Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom  

OKTOBAR 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji
30. oktobar
Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom
Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 15 - Energetika
27. oktobar
Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Podrška razvoju Akcionog plana kao merila za otvaranje Poglavlja 11 - finalna radionica

21-23. oktobar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

       

SEPTEMBAR 2015.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

OrganizacijaIzrada Akcionog plana kao jednog od merila za otvaranje Poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
28 - 30. septembarNarodna skupština Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom


Praktični instrumenti za približavanje prava EU: razumevanje pravnog sistema Evropske unije, online informacije o Evropskoj uniji i pravna terminologija Evropske unije
15 - 17. septembar
Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburgi uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga
Podrška razvoju Akcionog plana i moguća merila za otvaranje Poglavlja 11

2 - 4. septembar

Klub poslanika

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

JUL 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe


3. jul


Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Centrom za izvrsnostIzrada Akcionog plana i moguća merila za otvaranje Poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
1-3. jul
Klub poslanika
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Podrška pregovorima sa Evropskom unijom

JUN 2015.

Najava seminara Vreme održavanja Meto održavanja Organizacija
Priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje i Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura,

17. jun


Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Centrom za izvrsnost.Sektorske budžetske podrške


8-11.jun


Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije i Regionalna škola za državnu administraciju (ReSPA)

Priprema pregovaračke pozicije za poglavlje 20 – Preduzetnička i industrijska politika


9. jun


Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Centrom za izvrsnost.

MAJ 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Podrška izradi Akcionog plana za PG 11-Poljoprivreda i ruralni razvoj29. maj i 1. jun

 

Narodna skupština Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ) u okviru projekta Podrška pregovorima sa EU

Stručna redaktura u teoriji i praksi


22. maj

Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

APRIL 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija


Proces evropskih integracija29. april


Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert.


Profesionalne kvalifikacije za advokate i arhitekte“21. aprilKancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije, uz podršku Centra za izvrsnost i Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske.

Lobiranje i saradnja sa Evropskom unijom – strategije, tehnike i instrumenti


2-3. april


Narodna banka Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Francuskom nacionalnom školom za administraciju, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske i Ambasade Republike Francuske u Srbiji.

MART 2015.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

OrganizacijaPrekogranična saradnja u RH, prva iskustva institucija RH u ulozi upravljačkih tela31. martKancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske


IPA instrumenti i decentralizovano upravljanje sredstvima EU
30. martKancelarija za evropske integracije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom izvrsnosti Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske

Zašto je Poljska uspešna u korišćenju evropskih fondova?


20. mart


Narodna banka Srbije
Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike PoljskeStručna redaktura u teoriji i praksi19. martKancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel


FEBRUAR 2015.

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Simulacija bilateralnog skrininga Pregovarackog poglavlja 9: Finansijske usluge.

26-27. februar

Narodna banka Srbija

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji.

Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 33: finansijska i budžetska pitanja, 25. februar

25. februar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Pregovaračko poglavlje 3: Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga – Direktiva o kvalifikacijama (profesijama)

24. februar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom izvrsnosti, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske

Pisanje priloga za EU - usklađivanje forme i sadržaja

23. februar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 17: Ekonomska i monetarna politika

20. februar

Narodna banka Srbije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Stručna redaktura u teoriji i praksi

19. februar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

Simulacija bilateralnog skrininga pregovaračkih poglavlja 14 (Transport) i 21 (Transevropske mreže)

3-6. februar

Narodna skupština

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

JANUAR 2015.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi

22. januar 2015. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Simulacija bilateralnog skrininga za PG 28 – oblast Zaštita zdravlja

22. januar 2015. Palata Srbije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom izvrsnosti Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske

Simulacija bilateralnog skrininga za PG 28 – oblast Zaštita potrošača

22. januar 2015. Palata Srbije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Centrom izvrsnosti Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske
Simulacija bilateralnog skrininga za PG22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 19-20. januar 2015. Narodna skupština Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Priprema za eksplanatorni skrining za PG 9 – Finansijske usluge

12. januar 2015. Narodna banka Srbije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

DECEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Radionica "Evropskistrukturni i investicioni fondovi(Uredba o zajedničkim odredbama, uredbe o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu i Kohezionom fondu"

15. decembar 2014. godine Narodne skupštine Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ) Radionica u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Pregovaračka poglavlja posvećena pravosuđu, pravdi i osnovnim pravima: iskustva zemalja članica u oblasti prenošenja pravnih tekovina EU u nacionalno zakonodavstvo

4-5. decembar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije i Pravosudna akademija,u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

NOVEMAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti

27. novembar 2014. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije i fondacija Fridrih Ebert
Poglavlje 17: Ekonomska i monetarna unija 7. novembar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert i Centrom za izvrsnost Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske

OKTOBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Priprema za bilateralni skrining za PG 7: Pravo intelektualne svojine

23-24. oktobar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert
Priprema za skrining Pregovaračkog poglavlja 6: Pravo privrednih društava 9. oktobar 2014. godine Kancelariji za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

PG 31 i uloga Ministarstva spoljnih poslova u pristupnim pregovorima

2. oktobar 2014. Diplomatska akademija Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Ministarstvom spoljnih poslova RS
Pravo EU u oblasti zaštite životne sredine 1. i 2. oktobar 2014. Kancelariji za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

PG 23 i 24 – realizacija nove metode pristupnih pregovora

1. oktobar 2014. Diplomatska akademija Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Ministarstvom spoljnih poslova RS

SEPTEMBAR

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Republika Srbija u pristupnim pregovorima sa EU – proces, procedure i glavni akteri 30. septembar 2014. Diplomatska akademija Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Ministarstvom spoljnih poslova RS
Upotreba nove elektronske baze 29. i 30. septembar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa GIZ projektom „Podrška procesu evropskih integracija“
EU – od ideje do značajnog faktora međunarodnih odnosa 29. septembar 2014. Diplomatska akademija

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom i Ministarstvom spoljnih poslova RS

Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja

24, 25. i 26. septembar 2014. Narodna skupština, Kralja Milana 14 Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, Centrom izvrsnosti Ministarstva spoljnih poslova Republike Hrvatske, Ambasadom Republike Francuske i Ambasadom Republike Mađarske
Priprema za eksplanatorni skrining Pregovaračkog poglavlja 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 15. i 16. septembar 2014. Narodna skupština Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ) kao deo projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“
Priprema za eksplanatorni skrining Pregovaračkog poglavlja 4: Slobodno kretanja kapitala, drugi deo 17. i 18. septembar 2014. Ministarstvo finansija Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvo finansija u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ) i Institutom za evropsku politiku iz Berlina, u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

JUL

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Simulacija bilateralnog skrininga Pregovaračkog poglavlja 1: Slobodno kretanja roba 24.i 25. jul 2014. Klub poslanika Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju(GIZ)i Institutom za evropsku politiku iz Berlina

Pregovaračko poglavlja 8: Politika konkurencije - tehnike pregovaranja, skrining i sektorska državna pomoć

7. jul 2014.

Kancelarija za evropske integracije.

Kancelarija za evropske integracije

i Centar za izvrsnost Ministarstva spoljnih poslova Republike Hrvatske. Program seminara dogovoren je sa nadležnim Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, u skladu sa aktuelnim potrebama za obukom članova Pregovaračke grupe 8.

JUN

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Priprema za pregovore Pregovaračkog poglavlja 3: Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga - transponovanje Direktive o uslugama i Direktive o kvalifikacijama

12. i 13. jun 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Centar za izvrsnost i Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske

Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima: međunarodno-pravna pomoć - instrumenti uzajamne pravne pomoći i uzajamnog priznavanja

12. i 13.jun 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije i Pravosudna akademija i u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg

Stručna redaktura u teoriji i praksi, 11. jun, u Kancelariji za evropske integracije

11. jun 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije i fondacija Hans Zajdel

Predavanje Vasila Puškaša, nekadašnjeg šefa Pregovaračkog tima Rumunije za pregovore sa EU, namenjeno članovima pregovaračkih grupa

9. jun 2014. Mala sala Narodne skupštine Kabinet šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU i Kancelarija za evropske integracije, u okviru Taeks programa pomoći.

MAJ

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Priprema za skrining PP 4: Slobodno kretanja kapitala

12. i 13. maj 2014

Narodna skupština

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Institutom za evropsku politiku iz Berlina u okviru projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji

Seminar "Proces evropskih integracija" za studente Master programa u oblasti evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

8. maj 2014

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Priprema za skrining PP 8: Politika konkurencije

7. maj 2014

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

APRIL

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi za Ministarstvo finansija

16. april 2014. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Priprema za skrining PP 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

15. april 2014. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Digitalne komunikacije u procesu evropskih integracija Srbije i pregovorima o članstvu Srbije u EU

11 april 2014 Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

MART

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Pregovori o pristupanju Republike Srbije EU za predstavnike NBS 26. mart 2014 NBS Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Narodnom bankom Srbije
Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti za predstavnike NBS 21. mart 2014. NBS Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Narodnom bankom Srbije

Pisanje priloga za Evropsku uniju – usklađivanje forme i sadržaja za predstavnike NBS

12. mart 2014. NBS Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Narodnom bankom Srbije

Predstavljanje metodološkog uputstva za prikupljanje podataka o finansijskim aspektima primene NPPA

7. mart 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Stručna redaktura u teoriji i praksi

6. mart 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel Fondacijom

FEBRUAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Priprema za skrining 5. pregovaračkog poglavlja – Javne nabavke

24. i 25. februar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Institutom za evropsku politiku iz Berlina, u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Finansijski aspekti primene NPAA

20. februar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

Seminar za koordinator Taeks instrumenta pomoći u državnim institucijama

4. februar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije

JANUAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Strategija digitalnog komuniciranja u procesu evropskih integracija

30. i 31. januar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije

Pravično suđenje, prava osuđenog i optuzenog lica u procesnom postupku, prava žrtava

28-29. januar 2014. Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

Upravljanje otpadom koji sadrzi azbest

27-28. januar 2014. Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Pisanje priloga za Evropsku uniju - usklađivanje forme i sadržaja

21. januar 2014. Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Pregovori o pristupanju republike Srbije EU

17. januar 2014. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji saNemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Privrednom komorom Srbije, u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“,

2013.

DECEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Državna pomoć u oblasti poljoprivrede

20. decembar

2013.

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Upravljanje biorazgradivim otpadom

9-10. decembar 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Azil i migracije 5. decembar 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Belgije

„Carinski aspekti povrede prava intelektualne svojine na granici“u okviru Luksemburškog projekta tehničke pomoći Srbiji „Izgradnja kapaciteta za evropske integracije (IV)“

3-4. decembar 2013. godine

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

NOVEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Upravljanje otpadom koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim materijama 25. i 26. novembar 2013. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Borba protiv seksualne eksploatacije dece

22. novembar 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Pregovori o pristupanju Srbije EU

19. i 20. novembar 2013.

Narodna skupštine Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u okviru projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji

Pregovori o pristupanju Srbije EU

12. i 13. novembar 2013.

Narodna skupštine Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u okviru projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji

Pregovori o pristupanju Srbije EU

7. i 8. novembar 2013. godine

Narodna skupštine Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u okviru projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji

Oktobar

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
PREGOVORI O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJE EUu poglavljima 11, 18, 26 u okviru Projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“

24. i 25. oktobar

2013.
Narodna banka Srbije, Nemanjina 17 Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
PREGOVORI O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJE EU u poglavljima 1, 12, 13, 29 u okviru Projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“ 22. i 23. oktobar 2013. Klub poslanika, Tolstojeva 2a

Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

„Stručna redaktura u teoriji i praksi“ 22. oktobar 2013. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom.

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa direktivama EU o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda– 2011/65/EUi 2012/19/EU 21. i 22. oktobar 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)
PREGOVORI O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJE EU u poglavljima 4, 9, 17, 33,u okviru Projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“ 10. i 11. oktobar2013. Narodna banka Srbije, Nemanjina 17 Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

Septembar

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

PREGOVORI O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJE EU u okviru Projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“ 23. i 24. septembar 2013. Narodna Skupštine Republike Srbije, Kralja Milana br. 14. Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
Usklađivanje zakona sa Okvirnom direktivom o otpadu (2008/98/EK) 17. i 18. septembar 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)
PREGOVORI O PRISTUPANjU REPUBLIKE SRBIJE EU u okviru Projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“ 11. i 12. septembar 2013. Narodna Skupštine Republike Srbije Kancelarija za evropske integracije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

Pisanje priloga za Evropsku uniju - usklađivanje forme i sadržaja

10. septembar. 2013

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti

2. septembar. 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Jul

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

Stručna redaktura u teoriji i praksi

12. jun. 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

Pregovaranje 19. poglavlja– – Socijalna politika i zapošljavanje

14. jun.2013

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Pregovaranje 23. poglavlja – Pravosuđe i osnovna prava

28. jun.2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

MAJ

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Seminar „Proces evropskih integracija“ za studente master programa u oblasti evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

21. maj. 2013.

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Uvod u pregovaranje 27. poglavlja – Politika klimatskih promena

14. i 15. maj 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

APRIL

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Studijska poseta Berlinu „Pregovaranje 24. poglavlja“ 15-19. april 2013. Berlin Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina

MART

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Studijska poseta na temu „Upravljanje rizicima od poplava“

17-20. mart 2013. Budimpešta Kancelarija za evropske integracije i Ambasada Republike Mađarske
Prevoditi u procesu evropskih integracija 14. mart 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Izrada propisa koji regulišu hranu za životinje u pogledu aditiva i medicinirane hrane

4. mart 2013.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji

FEBRUAR 2013.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava u oblasti energetske politike: instrumenti usklađenosti 26. februar 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert
Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava u oblasti pravosuđa i osnovnih prava: tabele usklađenosti 20. februar 2013. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel
Zaštita, upravljanje i kvalitet voda

6-7. februar 2013.

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Mađarske

JANUAR 2013.

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Usklađivanje sa standardima EU u oblasti zaštite podataka 2. deo 31. januar i 1. februar 2013 Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – ANTENA Luksemburg,a uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti u oblasti zaštite potrošača i zaštite zdravlja 28. januar 2013. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel

Pisanje priloga za EU – usklađivanje forme i sadržaja, 22. januar 2013. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel


DECEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Usklađivanje sa standardima EU u oblasti zaštite podataka

17-18. decembar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu – ANTENA Luksemburg,a uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga

Pregovaranje 24. poglavlja – Politika borbe protiv organizovanog kriminala 11. i 12. decembar 2012.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije,a uz tehničku pomoć Fondacijeza međunarodnu saradnju (GIZ).

Pregovaranje 12. poglavlja – Fitosanitarna politika 5. i 6. decembra2012. godine Kancelarija za evropske integracije

Program finansijski podržava Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke za period 2011-2014 i deo je regionalnog projekta Podrška Jugoistočnoj Evropi u procesu pristupanja EU II 2011-2014, a implementira Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlinai uz podršku organizacije GIZ.

Pregovaranje 23. poglavlja – Pravosuđa i osnovna prava

5. i 6. decembar 2012.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, fondacijom Konrad Adenauer i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

NOVEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Pregovaranje 24. poglavlja – Borba protiv terorizma 21. i 22. novembar2012. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Pregovaranje 19. poglavlja – Zapošljavanje i socijalna politika

16. novembar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert

Obuka za primenu stečenih znanja 7. i 22. novembar 2012. Britanski savet (British Council)

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Britanskim savetom; Obuka je namenjena učesnicima projekta “Govorite evropski”

Upravljanje projektnim ciklusom 7. i 8. novembar 2012. Skupština AP Vojvodine, Novi Sad Kancelarija za evropske integracije i fondacija Fridrih Ebert

OKTOBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Pisanje priloga za Evropsku uniju - usklađivanje forme i sadržaja

29. oktobar

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel
Pregovaranje 11. poglavlja – Politika kvaliteta u pogledu oznaka geografskog porekla 23. i 24. oktobar 2012 Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije,

u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Izrada logičkih matrica 18. i 19. oktobar 2012. Skupština AP Vojvodine, Novi Sad Kancelarija za evropske integracije i fondacija Fridrih Ebert
Pregovaranje 24. poglavlja – Politika borbe protiv droga 16. i 17. oktobar 2012.

Kancelariji za evropske integracije

Kancelariji za evropske integracije

Obuka za primenu stečenih znanja 2, 10. i 24. oktobar, 2012

Britanski savet (British Council)

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Britanskim savetom; Obuka je namenjena učesnicima projekta “Govorite evropski”

Pregovaranje 28. poglavlja – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja 4. i 5. oktobar 2012. Kancelariji za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Centrom za evropske integracije Beogradske otvorene škole

SEPTEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Uvod u pregovaranje 24. poglavlja - Pravosuđe, sloboda i bezbednost 25. i 26. septembar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)
O srpskom jeziku pravnih tekovina Evropske unije 20. septembar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

Pregovaranje 8. poglavlja – Pravo/Zaštita konkurencije

12. i 13. septembar 2012.

Kancelarija za evropske integracije
 

Kancelarija za evropske integracije i Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole

u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“

Pregovaranje 27. poglavlja – Životna sredina 10. i 11. septembar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU“

AVGUST

Naziv seminara Vreeme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU, za zaposlene u lokalnim i gradskim upravama 27 – 30. avgust 2012 Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU

JUL

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU, za zaposlene u lokalnim i gradskim upravama

9 – 12. jul 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU"
"Logička matrica i pristup logičkog okvira“ za zaposlene u lokalnim i gradskim upravama 4 -5. jul 2012. Kancelarije za evropske integracije

Kancelarije za evropske integracije u saradnji sa Fridih Ebert fondacijom

Pregovaranje 12. poglavlja – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika 3, 4. jul 2012, Kancelarije za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

JUN

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Aktuelna pitanja porodičnog prava EU 21. i 22. jun 2012. Pravosudna akademija

Pravosudna akademija Republike Srbije i Evropski institut za javnu upravu i administraciju u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije

"Logička matrica i pristup logičkog okvira“ za zaposlene u lokalnim i gradskim upravama 21. i 22. jun 2012.

Kancelarije za evropske integracije

Kancelarije za evropske integracije u saradnji sa Fridih Ebert fondacijom

Pregovaranje 11. poglavlja –Poljoprivreda i ruralni razvoj 18, 19. jun 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ).
"Logička matrica i pristup logičkog okvira“ za zaposlene u lokalnim i gradskim upravama 13- 14. jun 2012. Kancelarija za evropske integracije

Kancelarije za evropske integracije u saradnji sa Fridih Ebert fondacijom

Stručna redaktura od Lisabona do Evronima

5. juni 2012.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

MAJ

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Koordinacija procesa prevođenja pravnih tekovina EU u Republici Srbiji 28. maj 2012. Novi Sad Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Studijska poseta Briselu "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" na projektu "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”

21. do 25. maja 2012.

Brisel Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške
„Obuka za rad u interfejsu NPI aplikacije za unos strukture EU propisa“

3, 4. i 10. maja 2012.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije

APRIL

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
"Međunarodna razvojna pomoć u Srbiji” 24. aprila Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije uz podršku Agencije za međunarodnu pomoć Kraljevine Švedske (SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency) i International Management Group (IMG)

Studijska poseta Briselu "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" na projektu "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” 17. do 21. aprila 2012. Brisel

Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Seminar Obuka za rad u interfejsu NPI aplikacije za unos structure EU propisa 2, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 26, 27. 2012. Kancelerija za evropske integracije Kancelerija za evropske integracije

Politika EU u oblasti energetike

2 - 6. april 2012. godine

Beogradska otvorena škola

Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

 

MART

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
"Upravljanje projektnim ciklusom“za zaposlene u lokalnim I gradskim upravama 26. i 27. mart 2012. Kancelarije za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
NATURA 2000 19. i 20. mart 2012. Kancelarije za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji
"Upravljanje projektnim ciklusom“za zaposlene u lokalnim I gradskim upravama 19. i 20. mart 2012. Kancelarije za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Politika EU u oblasti ruralnog razvoja

12 - 16. marta 2012.

Beogradska otvorena škola Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Seminar Obuka za rad u interfejsu NPI aplikacije za unos structure EU propisa

1, 2, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 28, 30. mart 2012. Kancelerija za evropske integracije Kancelerija za evropske integracije
Treći energetski paket, biogorivo i kvalitet goriva

2. mart 2012.

Kancelerija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji

FEBRUAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Obuka za rad u interfejsu NPI aplikacije za unos strukture EU propisa 29. februar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Obuka za rad u interfejsu NPI aplikacije za unos strukture EU propisa 24. februar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Šta je dobar pravni prevod - studija slučajaiz Pravne tekovine EU 21. februar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU 20- 24. februar 2012. Beogradska otvorena škola Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške
"Upravljanje projektnim ciklusom“za zaposlene u lokalnim I gradskim upravama 20. i 21. februar 2012. Kancelarije za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije
Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja

6 -10. februar

2012.
Brisel Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom

JANUAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje 31. januar do 2. februara 2012. Budimpešta

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa Ambasadom Republike Mađarske u Beogradu,a uz tehničku pomoć Vlade Republike Mađarske

Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava u oblasti transportne i energetske politike: tabele usklađenosti 30. januar 2012. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU 23-27. januar 2012. Beogradska otvorena škola Kancelarija za evropske integracije i Beogradska otvorena škola, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Decembar

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

EU i Savet Evrope: pristup kulturnom nasleđu 21. decembar 2011. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom
Mitovi o EU 20. decembar 2011. Subotica Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije

Otvoreno tržište električne energije

14-15. decembar 2011. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Kraljevine Belgije
Programiranje i sprovođenje IPA komponenata (I – V) i fondovi EU dostupni Republici Srbiji 12. decembar 2011. Medija centar Kancelarija za evropske integracije i NUNS u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom
Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti 9. decembar 2011. godine Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom

Programiranje i sprovođenje IPA komponenata (I – V) i fondovi EU dostupni Republici Srbiji

5. decembar 2011. Medija centar Kancelarija za evropske integracije i NUNS u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom

NOVEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
SSP i njegova primena sa fokusom na poglavlja u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i pregovaranje 11, 12. i 13. poglavlja

23. novembar 2011. godine

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert

Obuka za prenosioce znanja o Sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje 14 - 16. novembar 2011. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)
Komunikacioni procesi i saradnja sa nevladinim organizacijama - uloga Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje u jačanju javnog zdravlja i sigurnosti. 2. - 4.

novembar 2011.

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

OKTOBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja

17. -21. oktobar 2011. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa beogradskom otvorenom školom
Poslovnik i funkcionisanje Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje– funkcionisanje sistema u praksi 10. - 12. oktobar 2011. Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacije za međunarodnu saradnju (GIZ)

Analiza rizika – osnovni princip bezbednosti hrane

 

5.-7. oktobar 2011 Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacijeza međunarodnu saradnju (GIZ)
Pisanje priloga za Evropsku uniju – usklađivanje forme i sadržaja

3. oktobar 2011.

Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Fondacijom Hans Zajdel

SEPTEMBAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija

Prava oplemenjivača biljnih sorti u Evropskoj uniji, sa posebnim osvrtom na Uredbu 2100/94 o pravima oplemenjivača biljnih sorti u Zajednici

21. i 22. septembar

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu Luksemburg

 

Uvođenje u Sistem za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje

20.-22. septembar Kancelarija za evropske integracije Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, u saradnji sa Institutom za evropsku politiku iz Berlina i Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, a uz tehničku pomoć Fondacijeza međunarodnu saradnju (GIZ)
Stručna redaktura od Lisabona do Evronima 7. septembar 2011.

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije u saradnji sa Hans Zajdel fondacijom

JUL

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto

održavanja

Organizacija

Snaći se u Evropi – virtuelnoj i stvarnoj: pretraživanje EU sajtova

14. jul 2011 Beograd Kancelarija za evropske integracije i Fridrih Ebert fondacija
"Akcize na energetske proizvode, dalje usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti akciza" 5 - 6. jul 2011 Beograd Kancelarija za evropske integracije

MAJ

Najava seminara Vreme održavanja Mesto održavanja Organizacija
"Migracije" 10 - 12. maj 2011 Budimpešta Kancelarija za evropske integracije i ambasada Republike Mađarske

APRIL

Naziv seminara

Vreme održavanja

Mesto održavanja

Organizacija

O srpskom jeziku pravnih tekovina EU

19. april 2011.

Beograd

Kancelarija za evropske integracije

O srpskom jeziku pravnih tekovina EU

18. april 2011.

Beograd

Kancelarija za evropske integracije

Jačanje kapaciteta kulturnog sektora kroz EU fondove i učenje kroz saradnju

12. april 2011

Novi Pazar

Ministarstvo kulture - Tačka kulturnog kontakta, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Ambasadom Republike Mađarske

Jačanje kapaciteta kulturnog sektora kroz EU fondove i učenje kroz saradnju

11. april 2011

Kruševac,
Valjevo

Ministarstvo kulture - Tačka kulturnog kontakta, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Ambasadom Republike Mađarske

MART

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja
Problemi prevođenja pravnih akata 31.mart 2011. Beograd
Problemi prevođenja pravnih akata 22. mart 2011. Beograd
Pravo EU - Direktiva o radnom vremenu 18. mart 2011. Beograd
Problemi dvojezične komunikacije sa organima EU 15. mart 2011. Beograd
Stručna redaktura od Lisabona do Evronima 10.mart 2011. Beograd

FEBRUAR

Naziv seminara Vreme održavanja Mesto održavanja
„Problemi dvojezične komunikacije sa organima EU“ 22. februar 2011. Beograd
„Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti“, namenjen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 18. februar 2011. Beograd
„Harmonizacija nacionalnih propisa sa tekovinama evropskog prava: tabele usklađenosti“, namenjen Narodnoj banci Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srbije 17. februar 2011. Beograd
„Prirodni gas i nafta“

16-17. februar 2011.

Beograd