Архива

ДЕЦЕМБАР 2019. 

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Семинар о ауторском праву

2-4. децембар

Завод за интелектуалну својину

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу - ЕИПА Луксембург

Регионална радионица о транспортној политици у оквиру Преговарачког поглавља 14

3-4. децембар

Хотел Zira

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за ЈИЕ

Економска дипломатија: ми-ЕУ-свет

12. децембар

Министарство за
европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Стручна редактура - методологија и специфичности

17. децембар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Европски семстар за државе чланице ЕУ и сарадња са Републиком Србијом

25. децембар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције


НОВЕМБАР 2019.        
                                                                                             

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Хармонизација и имплементација закона у области превенције уношења и ширења инвазивних алохтоних врста 

7. новембар

Министарство заштите животне средине

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Ревизије са сврхом давања уверавања и ревизије сврсисходности у Европском ревизорском суду

12-14. новембар

Хотел Ин

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

 

ОКТОБАР 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Поглавље 29 – Примена права интелектуалне својине на границама у вези са малим пошиљкама

22-24. октобар

Хотел Holiday Inn

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Поглавље 28 – Подршка имплементацији законодавства ЕУ у области тржишног надзора  24-25. октобар Хотел Holiday Inn

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Припрема преговарачке позиције за Поглавље 1

30. октобар

Хотел Excelsior

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за ЈИЕ

 

СЕПТЕМБАР 2019.

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Заједничка трговинска политика ЕУ

10. септембар

Министарство за
европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са институцијама Владе Мађарске

Радионица 1: Представљање најбољих пракси ЕУ у погледу опште безбедности производа

12-13. септембар

Хотел Holiday Inn

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона

19. септембар

Министарство за
европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Припрема Програма економских реформи Србије за период 2020-2022. године

17-18. септембар

Министарство финансија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Преговарачко поглавље 32: Вештине у интерној ревизији

23-26. септембар

Вршац

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Студијска посета Републици Хрватској у оквиру подршке Преговарачком поглављу 1 – слобода кретања робе, у области безбедности играчака

30. септембра – 4. октобра

Загреб, Ријека

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе


ЈУЛ 2019.        
                                                                                             

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Припрема Програма економских реформи Србије за период 2020-2022. године

2-3. јул

Министарство финансија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе


ЈУН 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Спречавање прања новца

6-7. јун

Управа царина

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Француске

Подршка припреми преговарачке позиције за Поглавље 16 - индиректно опорезивање у области акциза

10-11. јун

Хотел Енвој

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Брегзит - правне импликације за државе кандидате

14. јун

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за ЈИЕ

 

МАЈ 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Подршка припреми преговарачке позиције за Поглавље 16 - индиректно опорезивање у области акциза

7-8. мај

Хотел Енвој

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

Хармонизација Закона о жиговима Републике Србије са Директивом (ЕУ) Европског парламента и Савета 2015/2436 о усклађивању законодавстава држава чланица ЕУ у области жигова

22-23. мај

Палата Србија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу - ЕИПА Луксембург

 

АПРИЛ 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Кохезиона политика Европске уније у новој финансијској перспективи 2021-2027

23. април

Народна банка Србије

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

 

МАРТ 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура - методологија и специфичности

25. март

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Подршка припреми преговарачке позиције за Поглавље 16 - индиректно опорезивање у области акциза

28-29. март

Хотел Енвој

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

 

ФЕБРУАР 2019.                                                                                                     

 

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Подршка припреми преговарачке позиције за Поглавље 16 - индиректно опорезивање у области акциза

20-21. фебруар

Хотел Енвој

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

 

ЈАНУАР 2019.                                                                                                     

Назив обуке

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Подршка припреми преговарачке позиције за Поглавље 16 - индиректно опорезивање у области акциза

24-25. јануар

Хотел Арт

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру компоненте Преговори о приступању ЕУ пројекта Подршка реформи јавне управе

 

ДЕЦЕМБАР 2018.                                                                                                     

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Поглавље 15 - Уредба 347/informacije/javno-mnjenje/istrazivanje-javnog-mnjenja/2013 о смерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру

12. децембар

Палата Србија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за ЈИЕ

 

НОВЕМБАР 2018.                                                                                                     

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Буџетирање акционих планова за приступање Србије ЕУ

27. новембар

Народна скупштина Републике Србије

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за ЈИЕ

Права интелектуалне својине II: Закон о патентима

21-23. новембар

Палата Србија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу - ЕИПА Луксембург

Стручна редактура у теорији и пракси

19. новембар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције


ОКТОБАР 2018.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура у теорији и пракси

22. октобар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције


СЕПТЕМБАР 2018.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Конкуренција – leniency програм, спречавање намештања јавних набавки, ненајављени увиђаји 27. и 28. септембар Палата Србија Министарство за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Француске
Поглавље 14 – Друмски саобраћај 17. септембар Министарство за
европске интеграције
Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ
Европски споразум о међународном друмском транспорту опасних роба (ADR) 17. септембар Министарство за
европске интеграције
Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ
Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона 14. септембар Министарство за
европске интеграције
Министарство за
европске интеграције
Координација и писана комуникација у процесу приступања 11. септембар Министарство за
европске интеграције
  Министарство за
европске интеграције

 

ЈУН 2018.                                                                                                     

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

 Права интелектуалне својине I: Закон о жиговима и дизајну

27. и 28. јун Палата Србија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург

Европски семестар

7. јун

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Спровођење Директиве о успостављању јединственог европског железничког простора у Мађарској

5. јун

Палата Србија

Министарство за европске интеграције


МАЈ 2018.                                                                                                     

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Заштита података o личности у ЕУ у области спровођења закона и прописа

29. и 30. мај

Палата Србија

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург


АПРИЛ 2018.                                                                                                     

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Економска дипломатија

17. април

Народна скупштина Републике Србије

Министарство за европске интеграције

 

МАРТ 2018.                                                                                                                         

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Електронска платформа за размену података у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

2. март

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)

Електронска платформа за размену података у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

1. март

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)


ФЕБРУАР 2018.                                                                                                    

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Електронска платформа за размену података у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

21. фебруар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)

Електронска платформа за размену података у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији

20. фебруар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)


ЈАНУАР 2018.                                                                                                                         

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Фискални ефекти укључивања државе кандидата у ЕУ са фокусом на финансијске табеле које се припремају у оквиру ревизије НПАА

17. јануар

Народна скупштина Републике Србије

Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ)

 

ДЕЦЕМБАР 2017.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Писање прилога за ЕУ – усклађивање форме и садржаја

20. децембар Министарство за европске интеграције

 

Министарство за европске интеграције

 

Заштита података у ЕУ

5. децембар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције Републике Србије у сарадњи са  Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

 

НОВЕМБАР 2017.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

 Подршка изради преговарачке позиције за Поглавља 31 - Спољна, безбедносна и одбрамбена политика 16. новембар   Министарство за европске интеграције Министарство за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ

Политика миграција и азила ЕУ

6. и 7. новембар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције Републике Србије у сарадњи са  Европским институтом за државну управу - ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга


ОКТОБАР 2017.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура у теорији и пракси – целодневна радионица за стручне редакторе из Народне банке Србије, Комисије за заштиту конкуренције и Комисије за хартије од вредности

17. октобар

Министарство за европске интеграције

Министарство за европске интеграције

Конкуренција

4 - 5. октобар Министарство за европске интеграције Министарство за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Француске
       


СЕПТЕМБАР 2017.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Подршка изради преговарачке позиције за поглавље 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 21. септембар Министарство за европске интеграције Министарство за европске интеграције Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ

 

ЈУН 2017.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Лобирање у ЕУ – дипломатска пракса 27. јун Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Лобирање у ЕУ – дипломатска пракса 21. јун Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Буџетирање акционих планова у приступању Србије ЕУ 15. јун Народна скупштина Републике Србије Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом
Лобирање у ЕУ – дипломатска пракса 14. јун Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

Целодневна обука за стручне редакторе из Министарства одбране и Министарства спољних послова

7. јун Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

Целодневна обука за стручне редакторе из Директората  цивилног ваздухопловства

5. јун Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

 

МАЈ 2017.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Подршка изради преговарачке позиције за ПГ 15 - Енергетика

31. мај Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ

Информативна радионица о могућностима коришћења европских фондова (за представнике Националних савета националних мањина)

24. мај Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе
Лобирање у ЕУ – дипломатскa праксa 17. мај Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Буџетирање акционих планова у приступању Србије ЕУ 15. мај Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

 

АПРИЛ 2017.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Подршка изради преговарачке позиције за поглавље 18 – Статистика 28. април Народна скупштина Републике Србије Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ
Европски семестар 25. април Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

 

МАРТ 2017.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
ЕУ стажирање у теорији и пракси 17. март ЕУ инфо центар Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

 

ФЕБРУАР 2017.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура у теорији и пракси - семинар за стручне редакторе из области заштите животне средине, рударства и енергетике 22. фебруар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Подршка изради преговарачке позиције за ПГ 27 - Животна средина 17. фебруар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ

 

ДЕЦЕМБАР 2016.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Писање прилога за ЕУ –  усклађивање форме и садржаја

21. децембар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције

 

НОВЕМБАР 2016.

Најава семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Правни и институционални оквир за праћење ИПА и нових правила за спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње о финансијској перспективи 2014-2020. (за чланове заједничког одбора за Праћење и заједничког техничког секретаријата)

24-25. новембар

Народна скупштина Србије

Канцеларија за европске интеграције

Студијска посета Паризу -Национални програм економске реформе

14-15. новембар

Париз

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Француске

Поглавље 22 –Регионалнаполитика и координација структурних инструмената

8. новембар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

Координација активности мреже  државних службеника задужених за комуникацију о ИПА у оквиру децентрализованог/ индиректног система управљања

1. новембар

Хотел Hyatt Regency

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици СрбијиОКТОБАР 2016.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Подршка изради преговарачке позиције за Поглавље 4 18. октобар Народна скупштина РС Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом
Преговори о приступању ЕУ - корупција и заштита основних права 13. и 14. октобар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга
Државна помоћ 11. и 12. октобар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Француске

 

ЈУЛ 2016.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Подршка изради преговарачке позиције за Поглавље 17 22. јул Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

 


ЈУН 2016.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација


Институционални оквир за управљање фондовима кохезионе политике


29. јун


Палата Србија
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)
Упутство за израду преговарачке позиције за поглавље 28 – заштита потрошача и заштита здравља

9. јун


Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Преговарачким тимом


Подршка изради акционог плана за Поглавље 227 - 8. јунСребрно језеро

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)


Упутство за израду преговарачке позиције за поглавље 6 - право привредних друштава1. јунКанцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)

 

MAJ 2016.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Процес европских интеграција

31. мај

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције

Упутство за израду преговарачке позиције за поглавље 17 –Економска и монетарна питања

30. мај


Народна банка Србије
Народна банка Србијеу сарадњи са Преговарчким тимом и Канцеларијом за европске интеграције
Упутство за израду преговарачке позиције за поглавље 4 –Слободно кретање капитала

30. мај


Народна банка Србије
Народна банка Србије у сарадњи са Преговарчким тимом и Канцеларијом за европске интеграције

Упутство за израду преговарачке позиције за поглавље 9 –Финансијске услуге30. мај


Народна банка Србије
Народна банка Србије у сарадњи са Преговарчким тимом и Канцеларијом за европске интеграције

Представљање Приручника за рад представника Републичког секретаријата за законодавство у преговарачким групама у процесу приступања Републике Србије Европској унији

27. мај

Народна скупштина Републике Србије


Канцеларија за европске интеграције и Републички секретаријат за законодавство у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)

Презентација искустава са стажирања у Великој Британији (пројекти: „Јачање јавне управе у Србији (владавина права)“ и „Професионално усавршавање за приступање Европској унији“) 

11. мај

Британски савет
Канцеларија за европске интеграције, Британски савет и Британска амбасада

 

АПРИЛ 2016.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура у теорији и пракси

22. април

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције
Регионални семинар: Годишњи извештај ЕК – захтеви и методологија

11-13. април

Тирана

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) – регионални пројекат Унапређење европских интеграција кроз регионалну сарадњу

Кратак курс за боље разумевање и извештавање о инструменту за претприступну помоћ – ИПА7. априлЕУ инфо центар


Канцеларија за европске интеграције и ЕУ инфо центар

 

МАРТ 2016.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Конференција: Транснационална економска сигурност: питања у југоисточној Европи30 – 31. мартХотел „Зира“ у Београду

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром за безбедносне студије "Џорџ Маршал"
Израда модела симулације новчаних токова између националног буџета и буџета ЕУ


31. март

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) – регионални пројекат Унапређење европских интеграција кроз регионалну сарадњу

Конференција: Критеријуми за чланство у ЕУ данас


25. март


Народна банка Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Приказ резултата Програма стажирања у Републици Португал Европског фонда за Балкан21. март

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције и Министарство финансија

 

 

ФЕБРУАР 2016

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Подршка јачању капацитета КЕИ – Процена тренутног стања и успостављање смерница за даљи рад у области стажирања и електронске платформе за преговоре
29. фебруар - 03. март
Канцеларија за европске интеграције


Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)
Владавина права
24 – 26. фебруар
Подгорица

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) – регионални пројекат

Студијска посета: Компаративна анализа законодавне структуре и институција задужених за ЕСИ фондове – Хрватска и Словенија23 – 26. фебруарЗагреб и Љубљана

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)

 

JАНУАР 2016.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Координација процеса европских интеграција

29. јануар Палата Србија Канцеларија за европске интеграцијеФинализација Акционог плана за поглавље 11
28. јануарКанцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине

Промовисање и информисање грађана РС о ЕУ фондовима – израда Акционог плана за спровођење Стратегије комуникације о ИПА
28. јануарКанцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са PPF5 – PROJECT PREPARATION FACILITY 5
Подршка јачању капацитета КЕИ – Процена тренутног стања и успостављање смерница за даљи рад у области стажирања и електронске платформе за преговоре


18 - 21. јануарКанцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције

у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ)

 


ДЕЦЕМБАР 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Припрема преговарачке позиције за Поглавље 2 – Слобода кретања радника 8. децембар 2015. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

НОВЕМБАР 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

План припрема друге ревизије Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније


17. и 18. новембарНародна банка Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом  


Финансијски аспекти и потреба за аналитичком подршком у преговорима Србије са ЕУ16. новембарНародна скупштина Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом  
Припрема преговарачке позиције за Поглавље 7 – Право интелектуалне својине
3. новембар
Канцеларија за европске интеграције у Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом  

ОКТОБАР 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Припрема преговарачке позиције за Поглавље 10 – Информационо друштво и медији
30. октобар
Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом
Припрема преговарачке позиције за Поглавље 15 - Енергетика
27. октобар
Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Подршка развоју Акционог плана као мерила за отварање Поглавља 11 - финална радионица

21-23. октобар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

       

СЕПТЕМБАР 2015.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

ОрганизацијаИзрада Акционог плана као једног од мерила за отварање Поглавља 11 – Пољопривреда и рурални развој
28 - 30. септембарНародна скупштина Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом


Практични инструменти за приближавање права ЕУ: разумевање правног система Европске уније, online информације о Европској унији и правна терминологија Европске уније
15 - 17. септембар
Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембурги уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга
Подршка развоју Акционог плана и могућа мерила за отварање Поглавља 11

2 - 4. септембар

Клуб посланика

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

ЈУЛ 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Припрема преговарачке позиције за Поглавље 1 – Слободно кретање робе


3. јул


Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Центром за изврсностИзрада Акционог плана и могућа мерила за отварање Поглавља 11 – Пољопривреда и рурални развој
1-3. јул
Клуб посланика
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта Подршка преговорима са Европском унијом

ЈУН 2015.

Најава семинара Време одржавања Мето одржавања Организација
Припрема преговарачке позиције за Поглавље 25 - Наука и истраживање и Поглавље 26 – Образовање и култура,

17. јун


Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Центром за изврсност.Секторске буџетске подршке


8-11.јун


Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције и Регионална школа за државну администрацију (РеСПА)

Припрема преговарачке позиције за поглавље 20 – Предузетничка и индустријска политика


9. јун


Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Центром за изврсност.

MAJ 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Подршка изради Акционог плана за ПГ 11-Пољопривреда и рурални развој29. мај и 1. јун

 

Народна скупштина Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције и Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ) у оквиру пројекта Подршка преговорима са ЕУ

Стручна редактура у теорији и пракси


22. мај

Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

АПРИЛ 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација


Процес европских интеграција29. април


Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт.


Професионалне квалификације за адвокате и архитекте“21. априлКанцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције, уз подршку Центра за изврсност и Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске.

Лобирање и сарадња са Европском унијом – стратегије, технике и инструменти


2-3. април


Народна банка Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Француском националном школом за администрацију, а уз подршку Министарства спољних послова Републике Француске и Амбасаде Републике Француске у Србији.

МАРТ 2015.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

ОрганизацијаПрекогранична сарадња у РХ, прва искуства институција РХ у улози управљачких тела31. мартКанцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске


ИПА инструменти и децентрализовано управљање средствима ЕУ
30. мартКанцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром изврсности Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске

Зашто је Пољска успешна у коришћењу европских фондова?


20. март


Народна банка Србије
Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике ПољскеСтручна редактура у теорији и пракси19. мартКанцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел


ФЕБРУАР 2015.

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Симулација билатералног скрининга Преговарацког поглавља 9: Финансијске услуге.

26-27. фебруар

Народна банка Србија

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији.

Симулација билатералног скрининга Преговарачког поглавља 33: финансијска и буџетска питања, 25. фебруар

25. фебруар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Преговарачко поглавље 3: Право пословног настањивања и слобода пружања услуга – Директива о квалификацијама (професијама)

24. фебруар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром изврсности, Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске

Писање прилога за ЕУ - усклађивање форме и садржаја

23. фебруар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

Симулација билатералног скрининга Преговарачког поглавља 17: Економска и монетарна политика

20. фебруар

Народна банка Србије

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Стручна редактура у теорији и пракси

19. фебруар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

Симулација билатералног скрининга преговарачких поглавља 14 (Транспорт) и 21 (Трансевропске мреже)

3-6. фебруар

Народна скупштина

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

JАНУАР 2015.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Стручна редактура у теорији и пракси

22. јануар 2015. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Симулација билатералног скрининга за ПГ 28 – област Заштита здравља

22. јануар 2015. Палата Србије Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром изврсности Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске

Симулација билатералног скрининга за ПГ 28 – област Заштита потрошача

22. јануар 2015. Палата Србије Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Центром изврсности Министарства спољних и европских послова Републике Хрватске
Симулација билатералног скрининга за ПГ22 – Регионална политика и координација структурних инструмената 19-20. јануар 2015. Народна скупштина Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Припрема за експланаторни скрининг за ПГ 9 – Финансијске услуге

12. јануар 2015. Народна банка Србије Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

ДЕЦЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Радионица "Европскиструктурни и инвестициони фондови(Уредба о заједничким одредбама, уредбе о Европском фонду за регионални развој, Европском социјалном фонду и Кохезионом фонду"

15. децембар 2014. године Народне скупштине Републике Србије Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ) Радионица у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Преговарачка поглавља посвећена правосуђу, правди и основним правима: искуства земаља чланица у области преношења правних тековина ЕУ у национално законодавство

4-5. децембар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције и Правосудна академија,у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

НОВЕМАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености

27. новембар 2014. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције и фондација Фридрих Еберт
Поглавље 17: Економска и монетарна унија 7. новембар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт и Центром за изврсност Министарства спољних послова Хрватске

ОКТОБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Припрема за билатерални скрининг за ПГ 7: Право интелектуалне својине

23-24. октобар 2014. Канцеларијa за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт
Припрема за скрининг Преговарачког поглавља 6: Право привредних друштава 9. октобар 2014. године Канцеларији за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

ПГ 31 и улога Министарства спољних послова у приступним преговорима

2. октобар 2014. Дипломатска академија Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Министарством спољних послова РС
Право ЕУ у области заштите животне средине 1. и 2. октобар 2014. Канцеларији за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

ПГ 23 и 24 – реализација нове методе приступних преговора

1. октобар 2014. Дипломатска академија Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Министарством спољних послова РС

СЕПТЕМБАР

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Република Србија у приступним преговорима са ЕУ – процес, процедуре и главни актери 30. септембар 2014. Дипломатска академија Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Министарством спољних послова РС
Употреба нове електронске базе 29. и 30. септембар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са ГИЗ пројектом „Подршка процесу европских интеграција“
ЕУ – од идеје до значајног фактора међународних односа 29. септембар 2014. Дипломатска академија

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом и Министарством спољних послова РС

Симулација билатералног скрининга Преговарачког поглавља 12: Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања

24, 25. и 26. септембaр 2014. Народна скупштина, Краља Милана 14 Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине РС, Центром изврсности Министарства спољних послова Републике Хрватске, Амбасадом Републике Француске и Амбасадом Републике Мађарске
Припрема за експланаторни скрининг Преговарачког поглавља 22: Регионална политика и координација структурних инструмената 15. и 16. септембар 2014. Народна скупштина Републике Србије Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ) као део пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“
Припрема за експланаторни скрининг Преговарачког поглавља 4: Слободно кретања капитала, други део 17. и 18. септембар 2014. Министарство финансија Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије и Министарство финансија у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ) и Институтом за европску политику из Берлина, у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

ЈУЛ

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Симулација билатералног скрининга Преговарачког поглавља 1: Слободно кретања роба 24.и 25. јул 2014. Клуб посланика Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу(ГИЗ)и Институтом за европску политику из Берлина

Преговарачко поглавља 8: Политика конкуренције - технике преговарања, скрининг и секторска државна помоћ

7. јул 2014.

Канцеларија за европске интеграције.

Канцеларија за европске интеграције

и Центар за изврсност Министарства спољних послова Републике Хрватске. Програм семинара договорен је са надлежним Министарством трговине, туризма и телекомуникација, у складу са актуелним потребама за обуком чланова Преговарачке групе 8.

ЈУН

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Припрема за преговоре Преговарачког поглавља 3: Право пословног настањивања и слобода пружања услуга - транспоновање Директиве о услугама и Директиве о квалификацијама

12. и 13. јун 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Центар за изврсност и Министарство спољних послова Хрватске

Правосудна сарадња у кривичним стварима: међународно-правна помоћ - инструменти узајамне правне помоћи и узајамног признавања

12. и 13.јун 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције и Правосудна академија и у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург

Стручна редактура у теорији и пракси, 11. јун, у Канцеларији за европске интеграције

11. јун 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције и фондација Ханс Зајдел

Предавање Васила Пушкаша, некадашњег шефа Преговарачког тима Румуније за преговоре са ЕУ, намењено члановима преговарачких група

9. јун 2014. Мала сала Народне скупштине Кабинет шефа Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије ЕУ и Канцеларија за европске интеграције, у оквиру Таекс програма помоћи.

МАЈ

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Припрема за скрининг ПП 4: Слободно кретања капитала

12. и 13. мај 2014

Народна скупштина

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) и Институтом за европску политику из Берлина у оквиру пројекта Подршка процесу европских интеграција у Србији

Семинар "Процес европских интеграција" за студенте Мастер програма у области европских интеграција Правног факултета Универзитета у Београду

8. мај 2014

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сараднји са фондацијом Фридрих Еберт

Припрема за скрининг ПП 8: Политика конкуренције

7. мај 2014

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције, у сараднји са Ханс Зајдел фондацијом

АПРИЛ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Стручна редактура у теорији и пракси за Министарство финансија

16. април 2014. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Припрема за скрининг ПП 28: Заштита потрошача и заштита здравља

15. април 2014. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Дигиталнe комуникацијe у процесу европских интеграција Србије и преговорима о чланству Србије у ЕУ

11 април 2014 Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

МАРТ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Преговори о приступању Републике Србије ЕУ за представнике НБС 26. март 2014 НБС Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Народном банком Србије
Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености за представнике НБС 21. март 2014. НБС Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Народном банком Србије

Писање прилога за Европску унију – усклађивање форме и садржаја за представнике НБС

12. март 2014. НБС Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Народном банком Србије

Представљање методолошког упутства за прикупљање података о финансијским аспектима примене НППА

7. март 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу, у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Стручна редактура у теорији и пракси

6. март 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел Фондацијом

ФЕБРУАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Припрема за скрининг 5. преговарачког поглавља – Јавне набавке

24. и 25. фебруар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) и Институтом за европску политику из Берлина, у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Финансијски аспекти примене НПАА

20. фебруар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу, у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

Семинар за координатор Таекс инструмента помоћи у државним институцијама

4. фебруар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције

ЈАНУАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Стратегија дигиталног комуницирања у процесу европских интеграција

30. и 31. јануар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Велике Британије

Правично суђење, права осуђеног и оптузеног лица у процесном поступку, права жртава

28-29. јануар 2014. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

Управљање отпадом који садрзи азбест

27-28. јануар 2014. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ)

Писање прилога за Европску унију - усклађивање форме и садржаја

21. јануар 2014. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Преговори о приступању републике Србије ЕУ

17. jaнуар 2014. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи саНемачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ) и Привредном комором Србије, у оквиру пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“,

2013.

ДЕЦЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Државна помоћ у области пољопривреде

20. децембар

2013.

Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Управљање биоразградивим отпадом

9-10. децембар 2013.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (GIZ)

Азил и миграције 5. децембар 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Белгије

„Царински аспекти повреде права интелектуалне својине на граници“у оквиру Луксембуршког пројекта техничке помоћи Србији „Изградња капацитета за европске интеграције (IV)“

3-4. децембар 2013. године

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Европским институтом за државну управу – ЕИПА Луксембург и уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

НОВЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама 25. и 26. новембар 2013. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (GIZ)

Борба против сексуалне експлоатације деце

22. новембар 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Преговори о приступању Србије ЕУ

19. и 20. новембар 2013.

Народна скупштине Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу, у оквиру пројекта Подршка процесу европских интеграција у Србији

Преговори о приступању Србије ЕУ

12. и 13. новембар 2013.

Народна скупштине Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу, у оквиру пројекта Подршка процесу европских интеграција у Србији

Преговори о приступању Србије ЕУ

7. и 8. новембар 2013. године

Народна скупштине Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу, у оквиру пројекта Подршка процесу европских интеграција у Србији

Октобар

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУу поглављима 11, 18, 26 у оквиру Пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“

24. и 25. oктобар

2013.
Народнa банка Србије, Немањина 17 Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ у поглављима 1, 12, 13, 29 у оквиру Пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“ 22. и 23. oктобар 2013. Клуб посланика, Толстојева 2а

Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

„Стручна редактура у теорији и пракси“ 22. октобар 2013. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом.

Усклађивање националног законодавства са директивама ЕУ о управљању отпадом од електричних и електронских производа– 2011/65/ЕУи 2012/19/ЕУ 21. и 22. октобaр 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (GIZ)
ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ у поглављима 4, 9, 17, 33,у оквиру Пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“ 10. и 11. октобар2013. Народнa банка Србије, Немањина 17 Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

Септембар

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ у оквиру Пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“ 23. и 24. септембaр 2013. Народнa Скупштине Републике Србије, Краља Милана бр. 14. Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
Усклађивање закона са Оквирном директивом о отпаду (2008/98/ЕК) 17. и 18. септембaр 2013.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондацијe за међународну сарадњу (GIZ)
ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ у оквиру Пројекта „Подршка процесу европских интеграција у Србији“ 11. и 12. септембaр 2013. Народнa Скупштине Републике Србије Канцеларија за европске интеграције и Немачка организација за међународну сарадњу (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

Писање прилога за Европску унију - усклађивање форме и садржаја

10. септембар. 2013

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености

2. септембар. 2013.

Канцеларија за европске интеграцијe

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Јул

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

Стручна редактура у теорији и пракси

12. јун. 2013.

Канцеларија за европске интеграцијe

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

Преговарање 19. поглавља– – Социјална политика и запошљавање

14. јун.2013

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Преговарање 23. поглавља – Правосуђе и основна права

28. јун.2013.

Канцеларија за европске интеграцијe

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

МАЈ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Семинар „Процес европских интеграција“ за студенте мастер програма у области европских интеграција Правног факултета Универзитета у Београду.

21. мај. 2013.

Канцеларија за европске интеграцијe Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Увод у преговарање 27. поглавља – Политика климатских промена

14. и 15. мај 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ).

АПРИЛ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Студијска посета Берлину „Преговарање 24. поглавља“ 15-19. април 2013. Берлин Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина

МАРТ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Студијска посета на тему „Управљање ризицима од поплава“

17-20. март 2013. Будимпешта Канцеларија за европске интеграције и Амбасада Републике Мађарске
Преводити у процесу европских интеграција 14. март 2013.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Израда прописа који регулишу храну за животиње у погледу адитива и медициниране хране

4. март 2013.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције и Амбасада Републике Мађарске у Србији

ФЕБРУАР 2013.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Хармонизација националних прописа са тековинама европског права у области енергетске политике: инструменти усклађености 26. фебруар 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт
Хармонизација националних прописа са тековинама европског права у области правосуђа и основних права: табеле усклађености 20. фебруар 2013. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел
Заштита, управљање и квалитет вода

6-7. фебруар 2013.

Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Амбасадом Републике Мађарске

ЈАНУАР 2013.

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Усклађивање са стандардима ЕУ у области заштите података 2. део 31. јануар и 1. фебруар 2013 Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Европским институтом за државну управу – АНТЕНА Луксембург,a уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености у области заштите потрошача и заштите здравља 28. јануар 2013. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел

Писање прилога за ЕУ – усклађивање форме и садржаја, 22. јануар 2013. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел


ДЕЦЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Усклађивање са стандардима ЕУ у области заштите података

17-18. децембар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Европским институтом за државну управу – АНТЕНА Луксембург,a уз техничку помоћ Министарства спољних послова Луксембурга

Преговарање 24. поглавља – Политика борбе против организованог криминала 11. и 12. децембaр 2012.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством унутрашњих послова Републике Србије,а уз техничку помоћ Фондацијеза међународну сарадњу (ГИЗ).

Преговарање 12. поглавља – Фитосанитарна политика 5. и 6. децембра2012. године Канцеларија за европске интеграције

Програм финансијски подржава Министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке за период 2011-2014 и део је регионалног пројекта Подршка Југоисточној Европи у процесу приступања ЕУ ИИ 2011-2014, а имплементира Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлинаи уз подршку организације ГИЗ.

Преговарање 23. поглавља – Правосуђа и основна права

5. и 6. децембар 2012.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Београдском отвореном школом, фондацијом Конрад Аденауер и Програмом Уједињених нација за развој (УНДП).

НОВЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Преговарање 24. поглавља – Борба против тероризма 21. и 22. новембар2012. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством унутрашњих послова Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ)

Преговарање 19. поглавља – Запошљавање и социјална политика

16. новембар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт

Обука за примену стечених знања 7. и 22. новембар 2012. Британски савет (British Council)

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Британским саветом; Обука је намењена учесницима пројекта “Говорите европски”

Управљање пројектним циклусом 7. и 8. новембар 2012. Скупштина АП Војводине, Нови Сад Канцеларија за европске интеграције и фондација Фридрих Еберт

ОКТОБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Писање прилога за Европску унију - усклађивање форме и садржаја

29. октобар

Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел
Преговарање 11. поглавља – Политика квалитета у погледу ознака географског порекла 23. и 24. октобaр 2012 Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије,

у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством унутрашњих послова Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ)

Израда логичких матрица 18. и 19. октобар 2012. Скупштина АП Војводине, Нови Сад Канцеларија за европске интеграције и фондација Фридрих Еберт
Преговарање 24. поглавља – Политика борбе против дрога 16. и 17. oktobar 2012.

Канцеларији за европске интеграције

Канцеларији за европске интеграције

Обука за примену стечених знања 2, 10. и 24. октобар, 2012

Британски савет (British Council)

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Британским саветом; Обука је намењена учесницима пројекта “Говорите европски”

Преговарање 28. поглавља – Заштита потрошача и заштита здравља 4. и 5. октобар 2012. Канцеларији за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Центром за европске интеграције Београдске отворене школе

СЕПТЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Увод у преговарање 24. поглавља - Правосуђе, слобода и безбедност 25. и 26. септембар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством унутрашњих послова Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ)
О српском језику правних тековина Европске уније 20. септембар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

Преговарање 8. поглавља – Право/Заштита конкуренције

12. и 13. септембар 2012.

Канцеларија за европске интеграције
 

Канцеларија за европске интеграције и Центар за европске интеграције Београдске отворене школе

у оквиру пројекта „Јачање капацитета управе за приступање Србије Европској унији“

Преговарање 27. поглавља – Животна средина 10. и 11. септембар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Београдском отвореном школом у оквиру пројекта „Јачање капацитета управе за приступање Србије ЕУ“

АВГУСТ

Назив семинара Врееме одржавања Место одржавања Организација
Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ, за запослене у локалним и градским управама 27 – 30. август 2012 Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Београдском отвореном школом у оквиру пројекта "Јачање капацитета управе за приступање Србије ЕУ

ЈУЛ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ, за запослене у локалним и градским управама

9 – 12. јул 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Београдском отвореном школом у оквиру пројекта "Јачање капацитета управе за приступање Србије ЕУ"
"Логичка матрица и приступ логичког оквира“ за запослене у локалним и градским управама 4 -5. јул 2012. Канцеларије за европске интеграције

Канцеларије за европске интеграције у сарадњи са Фридих Еберт фондацијом

Преговарање 12. поглавља – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 3, 4. jul 2012, Канцеларије за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ)

JУН

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Актуелна питања породичног права ЕУ 21. и 22. јун 2012. Правосудна академија

Правосудна академија Републике Србије и Европски институт за јавну управу и администрацију у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције

"Логичка матрица и приступ логичког оквира“ за запослене у локалним и градским управама 21. и 22. јун 2012.

Канцеларије за европске интеграције

Канцеларије за европске интеграције у сарадњи са Фридих Еберт фондацијом

Преговарање 11. поглавља –Пољопривреда и рурални развој 18, 19. jун 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондације за међународну сарадњу (ГИЗ).
"Логичка матрица и приступ логичког оквира“ за запослене у локалним и градским управама 13- 14. јун 2012. Канцеларија за европске интеграције

Канцеларије за европске интеграције у сарадњи са Фридих Еберт фондацијом

Стручна редактура од Лисабона до Евронима

5. јуни 2012.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

МАЈ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Координација процеса превођења правних тековина ЕУ у Републици Србији 28. мај 2012. Нови Сад Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Студијска посета Бриселу "Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ" на пројекту "Јачање капацитета управе за приступање Србије Европској унији”

21. до 25. маја 2012.

Брисел Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
„Обука за рад у интерфејсу НПИ апликације за унос структуре ЕУ прописа“

3, 4. и 10. маја 2012.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције

АПРИЛ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
"Међународна развојна помоћ у Србији” 24. априла Kaнцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције уз подршку Агенције за међународну помоћ Краљевине Шведске (SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency) и International Management Group (IMG)

Студијска посета Бриселу "Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ" на пројекту "Јачање капацитета управе за приступање Србије Европској унији” 17. до 21. априла 2012. Брисел

Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

Семинар Обука за рад у интерфејсу НПИ апликације за унос струцтуре ЕУ прописа 2, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 26, 27. 2012. Канцелерија за европске интеграције Канцелерија за европске интеграције

Политика ЕУ у области енергетике

2 - 6. април 2012. године

Београдска отворена школа

Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

 

MAРТ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
"Управљање пројектним циклусом“за запослене у локалним И градским управама 26. и 27. март 2012. Канцеларије за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
НАТУРА 2000 19. и 20. март 2012. Канцеларије за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције и Амбасада Републике Мађарске у Србији
"Управљање пројектним циклусом“за запослене у локалним И градским управама 19. и 20. март 2012. Канцеларије за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Политика ЕУ у области руралног развоја

12 - 16. марта 2012.

Београдска отворена школа Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

Семинар Обука за рад у интерфејсу НПИ апликације за унос струцтуре ЕУ прописа

1, 2, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 28, 30. март 2012. Канцелерија за европске интеграције Канцелерија за европске интеграције
Трећи енергетски пакет, биогориво и квалитет горива

2. март 2012.

Канцелерија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције и Амбасада Републике Мађарске у Србији

ФЕБРУАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Обука за рад у интерфејсу НПИ апликације за унос структуре ЕУ прописа 29. фебруар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Обука за рад у интерфејсу НПИ апликације за унос структуре ЕУ прописа 24. фебруар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Шта је добар правни превод - студија случајаиз Правне тековине ЕУ 21. фебруар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом
Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ 20- 24. фебруар 2012. Београдска отворена школа Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке
"Управљање пројектним циклусом“за запослене у локалним И градским управама 20. и 21. фебруар 2012. Канцеларије за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције
Политика Европске уније у области запошљавања

6 -10. фебруар

2012.
Брисел Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са Београдском отвореном школом

ЈАНУАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животињe 31. јануар до 2. фебруара 2012. Будимпешта

Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Амбасадом Републике Мађарске у Београду,а уз техничку помоћ Владе Републике Мађарске

Хармонизација националних прописа са тековинама европског права у области транспортне и енергетске политике: табеле усклађености 30. јануар 2012. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел
Управљање пројектним циклусом у пројектима финансираним од стране ЕУ 23-27. јануар 2012. Београдска отворена школа Канцеларија за европске интеграције и Београдска отворена школа, уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

Децембар

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

ЕУ и Савет Европе: приступ културном наслеђу 21. децембар 2011. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом
Митови о ЕУ 20. децембар 2011. Суботица Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Фридрих Еберт и Независним удружењем новинара Србије

Отворено тржиште електричне енергије

14-15. децембар 2011. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Министарством спољних послова Краљевине Белгије
Програмирање и спровођење ИПА компонената (I – V) и фондови ЕУ доступни Републици Србији 12. децембар 2011. Медија центар Канцеларија за европске интеграције и НУНС у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом
Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености 9. децембар 2011. године Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом

Програмирање и спровођење ИПА компонената (I – V) и фондови ЕУ доступни Републици Србији

5. децембар 2011. Медија центар Канцеларија за европске интеграције и НУНС у сарадњи са Фридрих Еберт фондацијом

НОВЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација
ССП и његова примена са фокусом на поглавља у надлежности Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и преговарање 11, 12. и 13. поглавља

23. новембар 2011. године

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Фондацијом Фридрих Еберт

Oбука за преносиоце знања о Систему брзог узбуњивања за храну и храну за животиње 14 - 16. новембар 2011. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије,а уз техничку помоћ Фондацијe за међународну сарадњу (GIZ)
Комуникациони процеси и сарадња са невладиним организацијама - улога Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње у јачању јавног здравља и сигурности. 2. - 4.

новембар 2011.

Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије,а уз техничку помоћ Фондацијe за међународну сарадњу (GIZ)

OKTOБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Политика Европске уније у области запошљавања

17. -21. oктобар 2011. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције, у сарадњи са београдском отвореном школом
Пословник и функционисање Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње– функционисање система у пракси 10. - 12. oктобар 2011. Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондацијe за међународну сарадњу (GIZ)

Анализа ризика – основни принцип безбедности хране

 

5.-7. октобар 2011 Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондацијeза међународну сарадњу (GIZ)
Писање прилога за Европску унију – усклађивање форме и садржаја

3. октобар 2011.

Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Фондацијом Ханс Зајдел

СЕПТЕМБАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања Организација

Права оплемењивача биљних сорти у Европској унији, са посебним освртом на Уредбу 2100/94 о правима оплемењивача биљних сорти у Заједници

21. и 22. септембар

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Европским институтом за јавну управу Луксембург

 

Увођење у Систем за брзо узбуњивање за храну и храну за животиње

20.-22. септембар Канцеларија за европске интеграције Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Институтом за европску политику из Берлина и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије, а уз техничку помоћ Фондацијeза међународну сарадњу (GIZ)
Стручна редактура од Лисабона до Евронима 7. септембар 2011.

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за европске интеграције у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом

ЈУЛ

Назив семинара Време одржавања Место

одржавања

Организација

Снаћи се у Европи – виртуелној и стварној: претраживање ЕУ сајтова

14. jul 2011 Београд Канцеларија за европске интеграције и Фридрих Еберт фондација
"Акцизе на енергетске производе, даље усклађивање са законодавством ЕУ у области акциза" 5 - 6. јул 2011 Београд Канцеларија за европске интеграције

МАЈ

Најава семинара Време одржавања Место одржавања Организација
"Mиграције" 10 - 12. мај 2011 Будимпешта Канцеларија за европске интеграције и амбасада Републике Мађарске

АПРИЛ

Назив семинара

Време одржавања

Место одржавања

Организација

О српском језику правних тековина ЕУ

19. април 2011.

Београд

Канцеларија за европске интеграције

О српском језику правних тековина ЕУ

18. април 2011.

Београд

Канцеларија за европске интеграције

Јачање капацитета културног сектора кроз ЕУ фондове и учење кроз сарадњу

12. април 2011

Нови Пазар

Министарство културе - Тачка културног контакта, у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и Амбасадом Републике Мађарске

Јачање капацитета културног сектора кроз ЕУ фондове и учење кроз сарадњу

11. април 2011

Крушевац,
Ваљево

Министарство културе - Тачка културног контакта, у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције и Амбасадом Републике Мађарске

МАРТ

Назив семинара Време одржавања Место одржавања
Проблеми превођења правних аката 31.март 2011. Београд
Проблеми превођења правних аката 22. март 2011. Београд
Право ЕУ - Директива о радном времену 18. март 2011. Београд
Проблеми двојезичне комуникације са органима ЕУ 15. март 2011. Београд
Стручна редактура од Лисабона до Eвронима 10.март 2011. Београд

ФЕБРУАР

Назив семинара Време одржавања Место одржавања
„Проблеми двојезичне комуникације са органима ЕУ“ 22. фебруар 2011. Београд
„Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености“, намењен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 18. фебруар 2011. Београд
„Хармонизација националних прописа са тековинама европског права: табеле усклађености“, намењен Народној банци Србије и Народној скупштини Републике Србије 17. фебруар 2011. Београд
„Природни гас и нафта“

16-17. фебруар 2011.

Београд