Правилник о систематизацији

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Пр а в и л н и к о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете у пдф и ворд формату.