Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Pr a v i l n i k o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete u pdf i vord formatu.