Uvod

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine čime je Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem ovog Sporazuma je uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU. Pregovori o SSP između Evropske unije i Srbije počeli su u novembru 2005, a ovaj Sporazum, kao i prateći Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PTS), potpisani su u aprilu 2008. godine. Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo je 14. juna 2010. godine odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Evropski parlament ratifikovao je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom 19. januara 2011. godine, a proces ratifikacije u zemljama članicama Evropske unije završen je 18. juna 2013. godine.

Sporazum sadrži odredbe koje definišu i uređuju: opšta načela; politički dijalog; regionalnu saradnju; slobodan protok robe; kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga i kretanje kapitala; usklađivanje propisa, primenu prava i pravila konkurencije; pravosuđe, slobodu i bezbednost; politike saradnje; finansijsku saradnju; institucionalne odredbe.

Sporazum sadrži sledeće anekse i protokole:

ANEKSI

1. Aneks I (član 21) - Carinske koncesije Srbije na industrijske proizvode poreklom iz Evropske zajednice

2. Aneks II (član 26) - Definicija proizvoda od junetine baby beef

3. Aneks III (član 27) - Carinske koncesije Srbije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Zajednice

4. Aneks IV (član 29) - Koncesije Evropske zajednice za srpske riblje proizvode

5. Aneks V (član 30) - Koncesije Srbije na riblje proizvode poreklom iz Zajednice

6. Aneks VI (član 52) - Poslovno nastanjivanje: Finansijske usluge

7. Aneks VII (član 75) - Pravo intelektualne, industrijske i komercijalne svojine

PROTOKOLI

1. Protokol 1 (član 25) - Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Srbije

2. Protokol 2 (član 28) - Vina i alkoholna pića

3. Protokol 3 (član 44) - Definicija pojma "proizvodi sa poreklom" i metodi administrativne saradnje

4. Protokol 4 (član 61) - Kopneni transport

5. Protokol 5 (član 73) - Državna pomoć industriji čelika

6. Protokol 6 (član 99) - Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

7. Protokol 7 (član 129 ) - Rešavanje sporova

Sporazumom je osnovan Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kao zajedničko telo sastavljeno od predstavnika Evropske unije i Republike Srbije koje nadzire primenu i sprovođenje ovog sporazuma. Savet se sastaje na odgovarajućem nivou u redovnim vremenskim razmacima i kada to okolnosti zahtevaju i razmatra sva važna pitanja u vezi sa primenom Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa. Istovremeno, za potrebe praćenja primene Sporazuma, osnovana su i ostala zajednička tela: Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje; Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori za pojedinačne oblasti Sporazuma, Posebna grupa za reformu javne uprave i zajednički konsultativni odbori.