Javno mnjenje

Istraživanje javnog mnjenja

Ministarstvo za evropske integracije u okviru komunikacionih aktivnosti obavlja periodična istraživanja javnog mnjenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija i reformama koje su sastavni deo ovog procesa.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2022.

- Preuzmite rezultate istraživanje za avgust 2021.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2019.

Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2019.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanje za jun 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za maj 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2008.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2007.

- Preuzmite rezultate istraživanja za novembar 2006.

Ukoliko ste zainteresovani za neke od ranijih rezultata istraživanja sprovedenih od maja 2002. godine do septembra 2005. godine pošaljite javite se na e-adresu office@mei.gov.rs

Analiza medijskog izveštavanja

Ministarstvo za evropske integracije svakog meseca sprovodi analizu medijskih objava o EU i evrointegracijama Srbije s ciljem utvrđivanja najzastupljenijih tema u ovoj oblasti, kao i načina na koji se teme o EU tretiraju u medijskom diskursu.

Analizu sprovodimo na osnovu sadržaja klipinga Ministarstva, odnosno iscrpnih izveštaja u kojima se na dnevnom nivou dolazi do podataka o sadržajima o EU u štampanim i elektronskim medijima.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2022.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2022.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za maj 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za april 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2021.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2021.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2021.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2020.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2020.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2020.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2019. 

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2019.

Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za maj 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za april 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2019.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jul 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za jun 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za maj 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za april 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za mart 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za februar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za januar 2018.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za decembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za novembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za oktobar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za septembar 2017.

- Preuzmite rezultate analize medijskog izveštavanja za avgust 2017.