Pomoć u pripremi projekata (Project Preparation Facilities – PPFs)

Projekti „Pomoć u pripremi projekata“ predstavljaju tehničku pomoć koja se finansira iz sredstava Evropske unije, čiji je cilj jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije Republike Srbije u vezi s upravljanjem i korišćenjem sredstava EU. PPF projektima upravlja Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Beogradu, kao i nadležnim resornim ministarstvima.

U toku su tri projekta:

  1. Pomoć u pripremi projekata (PPF 6) se odnosi na pripremu infrastrukturnih projekata iz sektora energetike i zaštite životne sredine, koji se planiraju za finansiranje iz sredstva EU u narednom periodu. Nakon analize projekata koje su predložila resorna ministarstva, procenjuje se da će PPF6 da obezbedi pripremu tehničke dokumentacije za pet projekata, ukupne investicione vrednosti oko 105 miliona evra, za strateške projekte iz sektora energetike i zaštite životne sredine.
  2. Pomoć u pripremi projekata (PPF 8) se odnosi na pripremu infrastrukturnih projekata iz sektora saobraćaja  i zaštite životne sredine, koji se planiraju za finansiranje iz sredstva EU u narednom periodu. Nakon analize projekata koje su predložila resorna ministarstva, procenjuje se da će PPF8 da obezbedi pripremu tehničke dokumentacije za pet projekata, ukupne investicione vrednosti od oko 730 miliona evra za strateške projekte iz sektora saobraćaja i zaštite životne sredine.  
  3. Pomoć u pripremi projekata (PPF 7) se odnosi na podršku administraciji Republike Srbije u realizaciji poslova koji se odnose na planiranje, programiranje i praćenje podrške EU Republici Srbiji, kroz pripremu strateških i operativnih dokumenata relevantnih za podršku Republici Srbiji sredstvima EU.Takođe, PPF7 će pružiti podršku pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prioritetne projekte iz sektora saobraćaja, zaštite životne sredine, energetike i poslovne infrastrukture. Projekti koji će se pripremati biće definisani tokom realizacije PPF7 u koordinaciji Ministarstva za evropske integracije.