Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja savetodavne, stručne, protokolarne, poslove odnosa sa javnošću, kao i poslove organizacione i administrativno-tehničke prirode koji su od neposrednog značaja za rad ministra.