Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije

Poštovani, pred vama se nalazi elektronski kurs Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije. Osnovni cilj ovog kursa je da vas upozna sa predmetom, principima, fazama i dinamikom pristupnih pregovora, akterima pregovora, sadržajem pregovaračkih poglavlja, uslovima za članstvo, kao i da odgovori na pitanje šta donosi članstvo u Evropskoj uniji. Nakon dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora sa EU, dobro pripremljena administracija i adekvatno informisana javnost predstavljaju bitan faktor uspešnosti Srbije u vođenju pregovora.

Ovaj kurs predstavlja deo programa obuke Ministarstva za evropske integracije koji je namenjen pripremi i jačanju administrativnih kapaciteta za proces pregovora Srbije i EU. Državni službenici direktno uključeni u pregovaranje, kao i svi zainteresovani građani, imaju mogućnost da ovde provere i unaprede svoje znanje o pregovaračkom procesu.

Želimo Vam uspešan i prijatan rad!