Grupa za strateško planiranje evropskih integracija i analitičku podršku Timu za podršku pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

U Grupi za strateško planiranje evropskih integracija i analitičku podršku Timu za podršku pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateško planiranje evropskih integracija, uključujući koordinaciju izrade i praćenje sprovođenja planskih dokumenata u cilju dostizanja punopravnog članstva 2030. godine, planova za ispunjavanje merila za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja i klastera, kao i pružanje podrške radu Upravljačkog tela za pripremu i praćenje sprovođenja Plana razvoja Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima ministarstva i potrebama glavnog pregovarača; analitičku i stručnu podršku Timu i glavnom pregovaraču; koordinaciju analitičkih potreba u procesu evropskih integracija i izradu analiza za Tim; administrativne poslove i tehničku podršku u radu Tima, promociju aktivnosti Tima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.