Projekat „Podrška učešću u EU programima“

Realizacija projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“, čiji je krajnji korisnik Ministarstvo za evropske integracije, počela je 25. februara 2019. godine, kao deo Nacionalnog programa IPA 2014. Opšti cilj projekta vrednog oko 1,5 miliona evra, jeste da pomogne pripremu Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, kao i da poboljša razumevanje procedura Evropske unije i njenih temeljnih vrednosti koje bi dovelo do većeg učešća Srbije u programima EU.

Svrha projekta jeste poboljšanje apsorpcije fondova iz EU programa, ojačavanjem upravljačkih kapaciteta državne administracije i potencijalnih korisnika, s ciljem dostizanja tri rezultata:

  • Jačanje kapaciteta nacionalnih kontakt-osoba, relevantnih tela državne administracije i potencijalnih aplikanata kao i priprema institucija za učestvovanje u EU programima.
  • Priprema sveobuhvatne analize učešća Republike Srbije u EU programima.
  • Podrška nacionalnim kontakt-osobama u sprovođenju aktivnosti u vezi sa vidljivošću EU pomoći.

Ministarstvo za evropske integracije odgovorno je i za sveukupno sprovođenje projekta, za koji je predviđeno da će trajati 24 meseca.

Programi EU predstavljaju niz integrisanih mera koje su namenjene jačanju saradnje između država članica Evropske unije i država kandidata u različitim oblastima. Programi se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, sredstvima koja su namenjena razvoju različitih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, energetika, transport, razvoj preduzetništva, konkurentnost itd.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Republika Srbija učestvuje u sledećim programima: Horizont 2020, Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME, Erazmus plus, Kreativna Evropa, Evropa za građane i građanke, Fiskalis 2020, Carina 2020, Program EU za zapošljavanje i inovacije, Prava, jednakost i državljanstvo, Evropski zdravstveni program III, Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i Instrument za povezivanje Evrope. EU programi finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata. Glavni cilj je što veća zastupljnost projekata iz Srbije i apsorpcija sredstava iz fondova Evropske unije. Preduslov je unapređenje administrativnih i upravljačkih kapaciteta institucija i tela, pružalaca podrške potencijalnim aplikantima, kako bi ispravno definisali adekvatan program i što kvalitetnije pripremili predlog projekta.

Sa tim ciljem, projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ pruža podršku u:

  • Podizanju svesti, širenju informacija informacija i znanja kroz obuke, treninge, seminare, vebinare i kampove za pisanje projekata, čime se pruža puna podrška nacionalnim kontakt-osobama i potencijalnim aplikantima
  • Unapređenju komunikacije i koordinacije između institucija Republike Srbije zaduženih za upravljanje projektima, nacionalnih kontakt-osoba i potencijalnih učesnika u projektima i programima.
  • Razvijanju onlajn alata, materijala za obuke i seminare, kao i stalnim obaveštavanjem zainteresovanih strana/partnera u direktnoj komunikaciji, radi omogućavanja optimalne informisanosti.
  • Analizi i evaluaciji dosadašnjeg učešća Srbije u EU programima i definisanju preporuka za učestvovanje u sledećem sedmogodišnjem ciklusu EU programa.

Kontinuiranom obukom i unapređivanjem kapaciteta svi učesnici u procesu pripreme i sprovođenja projekata za EU programe usvojiće delotvorna znanja, kao i iskustva najboljih praksi i biće u mogućnosti da ih upotrebe za ostvarenje glavnog cilja – povećanje apsorpcije sredstava iz fondova Evropske unije kroz učešće u što većem broju EU programa.

Detaljnije informacije o projektu „Podrška učestvovanju u EU programima“ i onlajn alate za osposobljavanje i podršku za pripremu projekata možete pronaći na veb stranici projekta