Po zemljama

Japan

Pravni okvir za bilateralnu razvojnu saradnju predstavlja Sporazum o tehničkoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Japana. Ovim sporazumom su regulisani svi oblici tehničke razvojne saradnje između dveju država, a strateški okvir razvojne saradnje sa Republikom Srbijom definisan je u japanskoj Povelji o razvojnoj saradnji iz februara 2015. godine.

Prioritetne oblasti bilateralne razvojne pomoći Japana Republici Srbiji su:

1. Zaštita životne sredine,

2. Zdravstvena i socijalna zaštita i obrazovanje i

3. Preduzetništvo i podrška malim i srednjim preduzećima.

Neki od primera pomoći koju Japan pruža Republici Srbiji su:  neprojektne donacije u vidu japanskih proizvoda, projekti za osnovne potrebe stanovništva (POPOS projekti) koji podrazumevaju jednokratnu pomoć poput rekonstrukcije zgrada škola i vrtića, isporuku medicinske opreme i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejnera, cisterni, specijalnih vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama itd, ali i konsultantsku pomoć japanskih eksperata od 2009. godine kroz volonterski program Vlade Japana.  Japan takođe obezbeđuje i koncesionalne zajmove (jenske kredite), pa će tako iz sredstava jednog od kredita biti realizovan projekat „Izgradnja sistema za odsumporavanje u Termoelektrani Nikola Tesla“.

Za više informacija posetite sajt:

https://www.jica.go.jp/balkan/english/office/index.html

Kraljevina Danska

U januaru 2017. godine Kraljevina Danska je usvojila opštu strategiju razvojne saradnje: Svet 2030 Danska strategija za razvojnu saradnju i humanitarne akcije. Četiri strateška prioriteta ove razvojne politike Danske su: bezbednost i razvoj – mir, stabilnost i zaštita, migracije i razvoj, inkluzivan, održiv rast i razvoj i  sloboda i razvoj – demokratija, ljudska prava i rodna ravnopravnost.

Strategija razvojne saradnje Kraljevine Danske sa Republikom Srbijom definisana je u okviru šireg regionalnog koncepta – Danskog susedskog programa za Istočnu Evropu. Susedski program je osnova  pomoći Danske istočnim i jugoistočnim područjima EU. Kroz ovaj program Danska podržava razvoj demokratije, vladavine prava, stabilnost i ekonomski razvoj u zemljama susedima EU. Iako Republika Srbija nije identifikovana kao jedna od prioritetnih zemalja (gde su Gruzija i Ukrajina) u Susedskom programu 2017-2021, Danska Srbiji pruža ciljanu podršku, koja je fokusirana na pristupanje Srbije EU.

Tokom proteklih 10 godina Danska je bila angažovana u Srbiji kroz mnoštvo programa, vrednih više od 17 miliona evra. Jedan od najvećih projekata bio je „Program privatnog sektora za podršku sektoru voća i bobičastog voća u južnoj Srbiji”. Poljoprivrednicima u tom regionu pružena je podrška u razvoju proizvodnje voća i bobičastog voća. Projekat je stvorio više od 800 novih radnih mesta. Danska je takođe podržala reformu pravosuđa, slobodu medija, smeštaj izbeglica, instituciju ombudsmana i lokalni ekonomski razvoj.

Ministarstvo odbrane Kraljevine Danske i Danska agencija za vanredne situacije su u maju 2014. godine uputili Srbiji osoblje i opremu kao pomoć u borbi protiv poplava. Saradnja Srbije i Danske u sektoru odbrane uspostavljena je 2004. godine i Srbija je u poslednjih nekoliko godina u toj oblasti, ne računajući države članice NATO-a, jedan od najvećih partnera Danske u Evropi. Projekti saradnje u sektoru odbrane prvenstveno imaju za cilj podršku reformama, izgradnji kapaciteta i regionalnoj saradnji.

Više informacija možete da pronađete na: http://serbien.um.dk/en/danish-cooperation/danish-cooperation-with-serbia/

Kraljevina Norveška

Kraljevina Norveška je jedan od najvećih bilateralnih donatora Republike Srbije čija podrška samo od 2008. do danas iznosi više od 100 miliona evra. Norveška pruža svoju pomoć Srbiji kroz Bilateralni program saradnje, Fond za male projekte Ambasade, kao i direktne grantove organizacijama civilnog društva.

Ministarstvo za evropske integracije je odgovorno za sprovođenje Bilateralnog programa za 2013. i 2015. godinu,  o čemu ćete naći više na linku: Norveški bilateralni program 2013–2015. Od 2016. godine Ambasada Kraljevine Norveške preuzela je kompletnu nadležnost za planiranje, sprovođenje, praćenje i izveštavanje za naredne programske godine, dok će Ministarstvo za evropske integracije biti uključeno u proces programiranja paketa bilateralne pomoći.

U skladu sa tim je 10. januara 2018. godine potpisan Memorandum o razumevanju (MoR) između Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške koji se odnosi na Bilateralnu saradnju kroz projekte i koji definiše osnovne principe saradnje između dva ministarstva sa ciljem podrške integraciji Srbije u strukture Evropske unije kroz projekte koji doprinose reformskim procesima i razvoju podržanih sektora u skladu sa zahtevima procesa evropskih integracija. Tekst MoR i pripadajućeg amandmana možete naći na sledećim linkovima:
- MoR
- Amandman 1

Norveška je takođe pružila značajnu podršku Srbiji za obnovu od šteta nanetih poplavama, kao i za borbu sa migrantskom krizom.

Za više informacija posetite sajt: https://www.norway.no/en/serbia

Kraljevina Holandija

Tokom 90-tih godina, holandska pomoć je bila usmerena ka uspostavljanju mira, stabilnosti i održivog razvoja. Tokom 2000-ih, pristup je promenjen u bilateralnu saradnju, pri čemu se holandska razvojna pomoć fokusira na podršku dugoročnoj stabilnosti i tranziciji, podršku u procesu pristupanja Republike Srbije EU, jačanju uloge privatnog sektora, doprinos bezbednosti regiona, pospešivanje aktivnosti ostalih većih donatora, povezivanje i podršku regionalnim programima međunarodnih organizacija.

U poslednjih pet godina, holandska pomoć Republici Srbiji je svedena na MATRA donacije za male projekte, kojima upravlja Ambasada Holandije u Beogradu, a čiji su korisnici uglavnom organizacije civilnog društva. U aprilu 2012. godine potpisan je sa holandskom Vladom Memorandum o razumevanju o sprovođenju ORIO programa u Republici Srbiji. ORIO program je nekadašnji program holandske Vlade namenjen finansiranju infrastrukturnih projekata, uglavnom u oblasti vodosnabdevanja i sanacije otpadnih voda.

Najznačajniji projekti u toku:

U okviru ORIO programa, u Republici Srbiji se sprovodi projekat „Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Leskovcu“. Ministarstvo zaštite životne sredine je glavni partner holandskoj strani u sprovođenju projekta.

Holandska Vlada učestvuje u mehanizmu civilne zaštite EU, kao i u implementaciji projekata koji jačaju kapacitete za odgovor na migrantsku krizu i pružanje pravne pomoći migrantima.

Za više informacija posetite sajt:

 https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/serbia

Kraljevina Švedska

Saradnja između Republike Srbije i Kraljevine Švedske je u pogledu međunarodne razvojne pomoći utvrđena Sporazumom između Republike Srbije i Kraljevine Švedske o opštim odredbama i uslovima za razvojnu saradnju, koji je potpisan 2007. godine. Sporazumom se uređuju uloge i odgovornosti srpske i švedske strane u kontekstu korišćenja sredstava, pitanja oslobađanja od PDV-a, carine i drugih dažbina, diplomatsko-pravnog statusa osoblja itd.

Prioritetne oblasti razvojne saradnje utvrđene su u skladu sa novom švedskom Strategijom za saradnju u pogledu reformi u Istočnoj Evropi, Zapadnom Balkanu i Turskoj za period 2014-2020. godina i obuhvataju:

  • Unapređenje ekonomskih integracija u EU i razvijanje funkcionalne tržišne privrede;
  • Jačanje demokratije, veće poštovanje ljudskih prava i razvijenija vladavina prava sa fokusom na osnaženu državnu upravu i pravosudni sistem, sa ciljem da se povećaju stepen ostvarivanja ljudskih prava i mogućnosti za ostvarivanje demokratskog uticaja i
  • Kvalitetniju životnu sredinu, smanjenje uticaja klimatskih promena i unapređenu otpornost na uticaje na životnu sredinu i klimatske promene.

U prethodnom periodu Švedska je najviše bespovratne pomoći donirala u sektorima zaštite životne sredine, unutrašnjih poslova, građanskog društva, državne uprave i energetike.

Od  projekata koji su u toku, kao najznačajniji izdvajaju se:

PEID projekat (Priority Environmental Infrastructure for Development), kroz koji se nastavlja podrška sektoru zaštite životne – pružanje tehničke pomoći Ministarstvu zaštite životne sredine, kako bi se potencijalni projekti pripremili za finansiranje u narednom periodu. Glavni cilj je izrada projektno-tehničke dokumentacije za velike infrastrukturne projekte.

EISP 2 projekat (Environmental Infrastructure Support Project), koji pruža podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u sprovođenju manjih komponenti velikih infrastrukturnih projekata kao i kod identifikovanja potencijalnih projekata u oblasti zaštite životne sredine kako bi bili spremni za izradu neophodne projektno-tehničke dokumentacije.

Za više informacija posetite sajt: http://www.swedenabroad.com/sr-Latn-RS/Embassies/Belgrad/

Narodna Republika Kina

Pravni osnov za saradnju između Republike Srbije i Narodne Republike Kine predstavlja Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji se potpisuje na godišnjem nivou.

Prioritetne oblasti razvojne saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine su zdravstvo, obrazovanje, energetika i bezbednost.

U okviru razvojne saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u prethodnih nekoliko godina realizovano je više projekata u oblasti zdravstva, kojima je obezbeđena medicinska oprema za bolnice i zdravstvene centre širom Republike Srbije. Značajnu podršku Narodna Republika Kina je dala i u pogledu odbrane od poplava, u vidu donacije čamaca za spasavanje i GPS uređaja. Takođe, Vlada Narodne Republike Kine je omogućila i stručno usavršavanje organizovanjem seminara u različitim oblastima za predstavnike institucija na republičkom i lokalnom nivou, privredne komore, malih i srednjih preduzeća, univerziteta, bolnica.

Za više informacija: http://rs.chineseembassy.org/srl/

Republika Austrija

Kroz projekte razvojne pomoći Republika Austrija podržava politiku Republike Srbije  usmerenu na perspektivu pristupanja Evropskoj uniji. Realizovani su projekti u oblastima  regionalnog razvoja, obrazovanja, zaštite životne sredine, poljoprivrede, zdravstva, razvoja preduzetništva, socijalne zaštite, jačanja kapaciteta upravljanja na lokalnom nivou, kao i podrške organizacijama civilnog društva. Do 2012. godine procenjeni iznos razvojne pomoći je dostigao oko 40 miliona evra. 

Od 2012. godine do danas, angažman Austrije u Republici Srbiji usmeren je na  realizaciju projekata koji se finansiraju iz fondova EU ili međunarodnih finansijskih institucija. Realizacija programa pod nazivom „Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Republici Srbiji“, finansiranog iz sredstava EU,  je dobar primer angažmana Republike Austrije koji se ostvaruje  preko Austrijske razvojne agencije u Beogradu. Projekat  se sastoji od nekoliko komponenti, uključujući i izgradnju i obnovu infrastrukture,  na primer izgradnja sistema vodosnabdevanja u opštini Veliko Gradište, kao i rehabilitacija Golubačke tvrđave.

Procenjeni iznos finansijskog učešća Republike Austrije u EU Programu Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Republici Srbiji iznosi oko 1,5 miliona evra.

U oblasti prevencije i obnove od poplava, Republika Austrija je, preko Crvenog krsta, pružila pomoć domaćinstvima koja su pretrpela poplave u Požarevcu, Paraćinu, Svilajncu i Trsteniku. Republika Austrija je takođe finansijski učestvovala u Programu Evropske unije za obnovu od posledica poplava, koji je imao za cilj izgradnju novih i obnovu postojećih rečnih nasipa u opštinama Paraćin, Svilajinac i Valjevo, kao i rehabilitaciju i rekonstrukciju drenažne mreže u opštini Obrenovac sa pumpnim stanicama.

U oblasti migracija,  Republika Austrija je obezbedila sredstva kroz učešće u  Mehanizmu civilne zaštite EU za nabavku neophodne opreme i dobara.

Republika  Austrija takođe učestvuje u „Tvining“ projektima u Republici Srbiji, koji predstavljaju instrument Evropske unije namenjen  osnaživanju  administracije Republike Srbije na poslovima usvajanja i primene zakonodavstva EU u pravosuđu, migracijama, zaštiti životne sredine, poljoprivredi i ruralnom razvoju itd.

Više informacija o Austrijskoj razvojnom pomoći je moguće naći na internet stranici: http://www.entwicklung.at/en/

Republika Grčka

Helenik plan za ekonomsku obnovu Balkana (HiPERB) je petogodišnji program grčke razvojne pomoći u okviru kojeg je Vlada Republike Grčke opredelila bespovratna sredstva za šest balkanskih zemalja – Saveznu Republiku Jugoslaviju, Rumuniju, Bugarsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Sporazum sa SR Jugoslavijom je potpisan 25. jula 2002. godine i predvideo je bespovratnu novčanu pomoć za rekonstrukciju ekonomskog, društvenog i institucionalnog sistema u Republici Srbiji. Ciljani sektor ovog programa pomoći je modernizacija infrastrukture, naročito u sektoru saobraćaja.

Dva izuzetno značajna projekta za Srbiju koja su podržana iz HiPERB plana su izgradnja Koridora 10 (https://goo.gl/Zb12VH ) i SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research and Education -https://goo.gl/m3oGXo ).

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: http://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/

Republika Indija

Indijski program bilateralne tehničke i ekonomske saradnje - ITEC program (Indian Technical and Economic Cooperation Programme - ITEC) sprovodi Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Republike Indije još od 1964. godine, kao bilateralni program pomoći te države prijateljskim zemljama. Ovaj program uglavnom je usmeren na zemlje u razvoju, među kojima je i Republika Srbija, kojima se nude besplatni kursevi usavršavanja u Indiji za različita tehnička i stručna zanimanja, kao i mogućnost bržeg i lakšeg prilagođavanja sve više globalizovanom svetu.

Srbija je partner indijskog ITEC programa od 2008. i do sada je više od 140 stručnjaka iz Srbije pohađalo kurseve u različitim oblastima i naučnim disciplinama, uključujući informaciono-komunikacione tehnologije, upravljanje, preduzetništvo, bankarstvo i finansije, obnovljive izvore energije, problematiku vezanu za klimatske promene, zakonodavstvo, usavršavanje engleskog jezika, itd.

Za više informacija posetite sajt: www.itecgoi.in

Republika Poljska

Razvojna saradnja sa Republikom Poljskom realizuje se kroz programe i projekte namenjene posebnim grupama korisnika (bilateralna pomoć), kao i kroz uplate članarina i dobrovoljnih priloga međunarodnim institucijama, fondovima i organizacijama (multilateralna pomoć).

Bilateralnu pomoć mogu da koriste institucije iz sektora javnih finansija, istraživački instituti, nevladine organizacije i lica iz privatnog sektora. U saradnji sa spoljnim partnerima, poljsko Ministarstvo spoljnih poslova sprovodi niz sopstvenih inicijativa, od kojih su neke implementirane putem poljskih diplomatskih misija u okviru sistema malih grantova. Projekte realizuju poljska diplomatska predstavništva, samostalno ili u saradnji sa lokalnim partnerima. Partneri na projektima najčešće su lokalne nevladine organizacije, javne ustanove ili lokalne samouprave.

U Varšavi je 2011. godine potpisan Memorandum o unapređenju saradnje, koji obuhvata razmenu iskustava u oblasti regionalnog razvoja, teritorijalne saradnje, načina korišćenja sredstava EU fondova i ostalim relevantnim oblastima – kroz saradnju institucija dveju država, učešće na tematskim radionicama, konferencijama i razmenu dokumenata koji se odnose na ove oblasti.

Od 2007. godine realizovana su 42 različita programa i projekta koji su finansirani poljskim sredstvima, u iznosu od oko 470 hiljada evra. Tokom 2017. godine Ambasada Republike Poljske u Beogradu je zatvorila konkurs „Mali grantovi 2017“, a projekti iz ovog programa biće realizovani kroz četiri tematska prioriteta navedena u „Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020“: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja i zaštita životne sredine.

Za više informacija posetite sajt: www.belgrad.msz.gov.pl

Republika Slovenija

Aktuelna saradnja sprovodi se u skladu sa Sporazumom između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o razvojnoj pomoći, potpisanim 9. jula 2003. godine.

Aktivnosti tehničke pomoći fokusirane su na podršku institucijama Republike Srbije u procesu evropskih integracija, uključujući podršku u harmonizaciji propisa, usaglašavanju procedura u radu naših institucija sa standardima EU, unapređenju kvaliteta usluga, unapređenju organizacionih struktura kroz prenošenje iskustva slovenačkih institucija i organizacija. Visina sredstava izdvojenih za razvojnu pomoć utvrđuje se na godišnjem nivou Razvojnim planom Republike Slovenije.

Trenutno se sprovodi projekat pod nazivom „Pomoć u sprečavanju korupcije“, koji za cilj ima poboljšanje uslova za obezbeđivanje transparentnosti i odgovornosti u funkcionisanju institucija javnog sektora u Republici Srbiji, kao i jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno sprovođenje zakonskih nadležnosti institucija u borbi protiv korupcije. Nosilac projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a ukupna vrednost je 95.580 evra.

Projekti se sprovode kroz direktnu komunikaciju između slovenačkog Centra za međunarodnu saradnju i korisnika u Republici Srbiji.

Za više informacija posetite sajt:  www.belgrade.embassy.si

Republika Turska

Pravni okvir za saradnju sa Republikom Turskom u domenu donatorske, razvojne i humanitarne pomoći u vanrednim situacijama predstavlja Sporazum vlada dveju zemalja o tehničkoj i finansijskoj saradnji iz oktobra 2009. godine. Njegovim potpisivanjem, zvanično je počela sa radom Turska agencija za saradnju i koordinaciju u Republici Srbiji (TIKA) putem koje se usmerava i ostvaruje saradnja sa institucijama Republike Srbije.

Prioritetne oblasti koje Republika Turska podržava kroz program razvojne saradnje sa Republikom Srbijom su prosveta, zdravstvo, poljoprivreda, kultura, istorijsko nasleđe i turizam.

Od primera podrške Republike Turske kroz donatorska sredstva pomenućemo samo nekoliko krupnijih projekata:  generalna rekonstrukcija i opremanje Opšte bolnice u Novom Pazaru, nabavka plastenika opštinama u okruzima Zlatiborskom, Pčinjskom, Topličkom, Raškom, Moravičkom i Borskom u Republici Srbiji, izgradnja i rekonstrukcija više osnovnih škola u Novom Pazaru,  podrška rekonstrukciji tvrđave Ram kod Velikog Gradišta koja traje od 2013. godine itd.

Kada je reč o pomoći u vanrednim situacijama, izdvojili bismo pomoć Republike Turske posle zemljotresa u Kraljevu 2010. godine, poplava u Novom Pazaru 2011. i 2016. godine, kao i u  otklanjanju posledica poplava koje su zadesile Republike Srbiju u maju 2014. godine. Tada su  obezbeđena humanitarna sredstva i podrška u iznosu od 1,350,000 evra, za finansiranje više projekata u sedam opština u Republici Srbiji, namenjena regulaciji korita, izgradnji nasipa i obaloutvrda reka Ljig, Velike Morave, Zapadne Morave i Peka, izgradnji novog mosta u opštini Ražanj itd.

Više informacija o pomoći Republike Turske možete da nađete na sledećim internet stranama: http://www.tika.gov.tr/en i http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/sirbistan.pdf.

Savezna Republika Nemačka

Bilateralna razvojna saradnja između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije traje od  2000. godine. Republici Srbiji odobreno je preko 1,8 milijardi evra razvojne pomoći iz sredstava nemačkog Ministarstva za saradnju i razvoj (BMZ), fondova Ministarstva životne sredine, Pakta za stabilnost i drugih u vidu bespovratnih sredstava i mekih zajmova. Projekte finansijske podrške realizuje Nemačka razvojna banka (KfW), dok projekte tehničke pomoći sprovodi Nemačka agencija za tehničku saradnju (GIZ).

U proteklom periodu, sredstva nemačke razvojne pomoći u Republici Srbiji usmeravana su na realizaciju projekata i programa u tri prioritetne oblasti:

Javna infrastruktura (energija i voda): snabdevanje strujom i toplotnom energijom, vodosnabdevanje, kanalizaciona infrastruktura (upravljanje otpadnim vodama);

Održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje: unapređenje zakonskih okvira u oblasti finansija i ekonomije, razvoj finansijskog sektora, podrška malim i srednjim preduzećima, podrška reformi srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i

Demokratija, državna uprava, građansko društvo: podrška razvoju decentralizovane administracije, efikasne i usmerene na rezultate, posebno u domenu unapređenja transparentnosti, vladavine prava, sistema pravosuđa i uravnotežavanja snaga različitih delova državne uprave, kao i pomoć u pripremi za pristupne pregovore i podrška procesu pristupanja EU tokom poslednjih nekoliko godina. 

Po obimu odobrenih sredstava i značaju ostvarenih rezultata, Savezna Republika Nemačka nesumnjivo predstavlja najvažnijeg bilateralnog razvojnog partnera Republike Srbije.

Pored projekata koji se sprovode na nacionalnom nivou, SR Nemačka pruža kako finansijsku, tako i tehničku pomoć regionalnim projektima i programima.

Regionalna finansijska saradnja realizuje se putem sledećih instrumenata saradnje:

1. Regionalni instrument za podršku obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti;

2. Evropski fond za Jugoistočnu Evropu i

3. Zeleni fond za razvoj Jugoistočne Evrope.

Regionalna tehnička saradnja realizuje se kroz tri regionalna programa:

1. Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu;

2. Regionalni program osnivanja Dunavskog centra kompetentnosti za jačanje regiona donjeg toka Dunava i

3. Prekogranična saradnja u oblasti socijalnog uključivanja osoba koje su žrtve trgovine ljudima.

Za više informacija posetite sajtove: http://www.belgrad.diplo.de/ i www.nemackasaradnja.rs 

Sjedinjene Američke Države

Razvojna saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama realizuje se posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Pravni osnov za saradnju predstavljaju sporazumi o pomoći između Republike Srbije i SAD za bolje funkcionisanje uprave i konkurentniju tržišnu ekonomiju.

Strategija USAID za Republiku Srbiju za period 2013-2017. godina ima dva razvojna cilja:

  • unapređenje odgovornosti ključnih demokratskih institucija i
  • stvaranje boljih uslova za sveobuhvatni ekonomski razvoj.

Prioritetne oblasti razvojne saradnje između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država obuhvataju razvoj lokalnih samouprava, razvoj malih i srednjih preduzeća, izgradnju institucija, vladavinu prava, evropske integracije i  jačanje civilnog sektora.

Značajni projekti u okviru boljeg funkcionisanja uprave su:  „Vladavina prava“ (The Rule of Law project), „Jačanje medijskog sistema“ (Strengthening of the media systems), „Jačanje otpornosti na izbegličku krizu“ (Enhancing Local Resilience to Refuge Crisis).

Za više informacija: https://www.usaid.gov/serbia/democracy-human-rights-and-governance 

Značajni projekti u okviru konkurentnije tržišne ekonomije su: „Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“ (Private Sector Development Project) i „Projekat za konkurentnu privredu“ (Competitive Economy Project).

Za više informacija: https://www.usaid.gov/serbia/economic-growth-and-trade

Slovačka Republika

Strateški okvir pružanja razvojne pomoći Slovačke Republike predstavlja Srednjoročna strategija zvanične razvojne pomoći Slovačke  Republike 2014-2018. godina.  U oblasti razvojne saradnje, pravni okvir predstavlja Sporazum o razvojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, potpisan 3. decembra 2007. godine.

Prema specifičnim prioritetima koje je Slovačka Republika odredila za Republiku Srbiju, ciljevi razvojne saradnje su:

1. Razvoj civilnog društva, socijalni oporavak i regionalni razvoj;

2. Rekonstrukcija lokalne infrastruture i njen razvoj i

3. Podrška integracijama u međunarodne strukture i organizacije.

U narednom periodu, u fokusu bilateralne razvojne saradnje sa Slovačkom Republikom biće prenošenje iskustava iz oblasti evropskih integracija i iskustava iz procesa tranzicije i reformi.

U proteklom periodu Slovačka je pružala pomoć Srbiji preko Slovačke razvojne agencije Slovak Aid.  U periodu 2007-2013. godina, preko „Slovak Aida“ pružena je  finansijska podrška Srbiji u sledećim oblicima:

1.  Realizovano je 108 razvojnih projekata. Neki od istaknutih su:

            • „Solarna energija za decu ometenu u razvoju“  –  realizovan 2011. godine, u ukupnom iznosu od 247.192,14 evra.

• „Demokratizacija i integracija“ – realizovan 2013. godine, u ukupnom iznosu od 110.452 evra.

2. Formom malih grantova (projekata do 5 000 evra), u periodu 2007-2014, Slovačka je pružila finansijsku pomoć Srbiji u iznosu od 600.000 evra, uglavnom u oblastima obrazovanja i zdravstva.

            3. U maju 2011. godine Ministarstvo inostranih poslova Slovačke Republike pokrenulo je Program o tehničkoj podršci – CETIR (Center for Expirience Transfer on Integr ation and Reforms), sa ciljem razmene iskustava iz oblasti integracija i reformi.

4. U 2016. godini je organizovana humanitarna pomoć kao sastavni deo spoljne politike Slovačke Republike. Ova forma pomoći pružana je Srbiji uglavnom za potrebe izbeglica i migranata, kroz materijalnu humanitarnu pomoć ukupne vrednosti 61.500 evra.

Za više informacija posetite sajt: http://www.mzv.sk/belehrad

Ujedinjeno Kraljevstvo 

U okviru razvojne saradnja između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnici Britanske ambasade u Republici Srbiji imaju aktivnu ulogu u procesu koordinacije razvojne pomoći.

Fond za dobro upravljanje (Good Governance Fund GGF) je višegodišnji program a Srbiji je deo ovog fonda dostupan za podršku reformama u sledećim oblastima: vladavina prava (pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska i manjinska prava itd.), javna uprava, ekonomija i poslovno okruženje, jačanje slobode izražavanja.

Fond za dobro upravljanje  funkcioniše kroz tri kanala:

1.  Fond za stratešku podršku (SSF), koji je usmeren na pilot projekte i organizacije civilnog društva, kroz pružanje direktne bespovratne pomoći.  Njegov maksimalni budžet je  oko 250.000 evra;

2.  Kanal međunarodnih finansijskih institucija (MFI), koji je  projektovan za podršku reformama kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, a trenutno u partnerstvu sa Svetskom bankom, Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj  i UNDP-om;

3.  Upravljački fond (MF), kojim upravlja konzorcijum pod vođstvom PricewaterhouseCoopers (PwC), a uključuje tehničku pomoć za projekte razvijene u saradnji sa državnim institucijama.

Kroz svoj Fond za sprečavanje sukoba, bezbednost i stabilnost (CSSF), Velika Britanija pomaže Republici Srbiji u dve oblasti:

  • Postizanje napretka u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine (260.000 funti) i
  • Unapređenje manjinske politike u Republici Srbiji (80.000 funti).

Fond Reuniting Europe obuhvata niz strateških oblasti koje su direktno povezane sa putem Srbije ka članstvu u EU: reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, jačanje parlamentarnih kapaciteta, poboljšanje sposobnosti kreiranja politika, finansiranje medija i ljudska prava.

Za više informacija pogledati: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-belgrade.sr

Švajcarska Konfederacija

Vlada Švajcarske Konfederacije u svom sastavu ima dve institucije koje su nadležne za razvojnu pomoć. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC, engl. Swiss Development Agency, SDC) nalazi se pri švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova i zadužena je za razvojnu pomoć koja se odnosi na podršku projektima podizanja kapaciteta, tehničke pomoći, odnosno tzv. „soft“ projekata koji za cilj imaju reformu administrativnog i opšteg društvenog sistema. Državni sekretarijat za ekonomsku poslove (SECO, engl. State Secretariat for Economic Affairs SECO), švajcarskog Ministarstva ekonomije nadležan je za razvojne projekte koji su isključivo infrastrukturnog karaktera. Na nacionalnom nivou, Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju i Državni sekretarijat za ekonomsku poslove predstavlja Švajcarska kancelarija za saradnju u Beogradu (SCO, engl. Swiss Cooperation Office, SCO).

Od septembra 2016., novi tim rukovodi Kancelarijom za saradnju, na čelu sa Ursulom Lojbli, direktorkom kancelarije, i  Priskom Depnering, na mestu zamenice direktorke.

Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom 2018-2021 predstavlja nastavak dugogodišnje podrške reformskim procesima u Republici Srbiji. Država Švajcarska prisutna je u Srbiji od 1991. godine, što je dokaz njene posvećenosti ovom bilateralnom partnerstvu. Do sada, finansijska podrška iznosi 350 miliona evra.

Nova Strategija za period 2018-2021 usmerena je na oblasti upravljanja, ekonomskog razvoja i održivih izvora energije. U naredne četiri godine, Švajcarska će opredeliti 95 miliona evra, što je za 10 % više u odnosu na prethodni strateški period. Švajcarsko-srpska saradnja zasniva se na međusobnom poverenju, zajedništvu i aktivnom učešću svih relevantnih partnera. Strategija je brižljivo razvijana u bliskoj saradnji sa srpskim partnerima.

Tri oblasti podrške u narednom četvorodišnjem periodu

Fokusirajući se na ista tri polja intervencije kao i u prethodnoj Strategiji, Švajcarska jača svoju poziciju kao posvećen i pouzdan partner.

U oblasti upravljanja podrška u iznosu od 36 miliona evra biće pružena zakonodavstvu na republičkom i lokalnom nivou u cilju jačanja pozicije predstavničkih tela, kao i njihove nadzorne uloge. Pažnja će biti usmerena na kapacitete lokalnih samouprava u upravljanju javnim finansijama kako bi se poboljšao ukupan kvalitet usluga prema građanima i poslovnom sektoru, uz naročito obraćanje pažnje na marginalizovane društvene grupe. Podrška civilnom društvu će imati jaču ulogu sa ciljem osnaživanja veza između organizacija civilnog društva i građana kako bi se povećalo njihovo učešće i osigurao glas u procesu donošenja odluka.

U oblasti ekonomskog razvoja i zapošljavanja podrška u iznosu od 45 miliona evra namenjena je poboljšanju makroekonomskog okvira, poslovnog okruženja i inkluzivnih politika za prevazilaženje nejednakosti. U naredne četiri godine pažnja će biti usmerena na lokalni ekonomski razvoj, promociju trgovine, zapošljavanje mladih, dualno obrazovanje i razvoj privatnog sektora u cilju održivog razvoja i kvalitetnog zapošljavanja, posebno u ruralnim sredinama.

U oblasti samoodržive energije i otpornih gradova podrška u iznosu od 14 miliona evra namenjena je jačanju eksploatacije obnovljivih izvora energije, podršci primeni mera energetske efikasnosti i jačanju kapaciteta na lokalnom nivou za upravljanje i planiranje njihovih infrastrukturnih aktivnosti. Dodatno, podrška u ovoj oblasti biće proširena na aktivnosti koje će doprineti razvoju samoodrživih gradova, a u cilju dostizanja nacionalnih ciljeva energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Horizontalne teme Švajcarske saradnje sa Srbijom

I tokom narednog četvorogodišnjeg perioda Švajcarska će nastaviti da se bavi pitanjima nejednakosti polova, sa posebnim fokusom na promociju ženskog preduzetništva i ženskih parlamentarnih mreža koje lobiraju za ravnopravnost polova na lokalnom nivou. Od 2009. godine između Švajcarskog sekretarijata za migracije (SEM) i Vlade Srbije aktivno deluje Partnerstvo za migracije (Migration Partnership). U periodu 2016-2019 Švajcarska je pružila podršku u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama, poboljšanju kapaciteta za prijem, registraciju tražilaca azila i odobravanje inovativnog stambenog modela za migrante na teritoriji Srbije u iznosu od 2 miliona evra.

Za više informacija posetite sajt:

https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/en/home/representations/cooperation-office.html