Programi stručnog usavršavanja iz EU

Tekst Programa posebnog stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva za evropske integracije za 2020. godinu, možete da preuzmete ovde.