Fondovi Evropske unije

Evropska unija je najveći donator u Republici Srbiji.  Od 2001. godine, EU je kroz nekoliko različitih instrumenata i fondova obezbedila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava Republici Srbiji za podršku reformama. Podrška iz EU fondova namenjena je neophodnim pravnim, institucionalnim, administrativnim, ekonomskim i društvenim reformama na putu ka EU u različitim oblastima - od pravosuđa, javne uprave, javnih finansija do obrazovanja, zapošljavanja, saobraćaja, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Podrška doprinosi i razvoju lokalnih ekonomija, smanjenju razlika u razvijenosti različitih oblasti, pružanju mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje i rešavanje ključnih izazova u društvu/državi.

Republika Srbija je trenutno korisnik Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (IPA II) iz kojeg je okvirno opredeljeno 1,5 milijardi evra kroz akcione programe. Oko 36% sredstava predviđeno je za reforme u oblasti vladavine prava, demokratije i javne uprave, 50% za društveno-ekonomski razvoj i ulaganja u ljudske resurse i 14% za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Naša država je korisnik sredstava raspoloživih i kroz Višekorisničku IPA, kao instrument koji podržava inicijative od regionalnog značaja za region Zapadnog Balkana. Kroz ovaj instrument realizuju se inicijative koje imaju za cilj regionalno povezivanje javnih službi/institucija u različitim oblastima (carina, policija itd.), inicijative poput Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i one usmerene na razvoj transportne i energetske infrastrukture, odnosno sprovođenje Agende povezivanja (Connectivity Agenda). Sredstva opredeljena za ovaj regionalni instrument za period 2014-2020 iznose gotovo tri milijarde evra.

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje podstiču saradnju pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnju delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa kao što su kulturna i ekonomska saradnja, turizam, saobraćaj, pružanje usluga u različitim sektorima itd. Republika Srbija učestvuje u sedam programa prekogranične saradnje i dva programa transnacionalne saradnje. U periodu 2004-20016. godina kroz ove programe u Srbiji ugovoreno je više od 220 miliona evra, a za period 2014-2020. EU je za sprovođenje prekogranične saradnje u našoj zemlji opredelila 260 miliona evra. Programi Unije predstavljaju značajan izvor finansiranja inicijativa u različitim oblastima, inovativnih rešenja, ulaganja u ljudske resurse i podsticanje mobilnosti mladih ljudi. Njihova prednost je i u tome što omogućavaju saradnju pravnih i fizičkih lica iz država članica Evropske unije i država u procesu pristupanja na konkretnim projektima i na taj način usvajanje i primenu dokazano najboljih iskustava. Republika Srbija učestvuje u 11 programa Unije.

Pored navedenih, kao jedna od osnovnih namena IPA instrumenta je izgradnja administrativnih kapaciteta za sprovođenje fondova koji su dostupni nakon pristupanja EU, odnosno, konkretnije, fondova Kohezione politike Evropske unije. Koheziona politika predstavlja glavni investicioni alat Evropske unije za ostvarivanje rasta i razvoja i osnaživanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. 

Značajno je istaći i fondove kao što su Fond solidarnosti EU i Madad, koji su nastali kao odgovor Evropske unije na nepredvidive izazove sa kojima se suočavaju Unija i države kandidati za članstvo (razne prirodne nepogode, migrantska kriza) i koji predstavljaju izraz solidarnosti Unije u rešavanju konkretnih izazova.