Zajednička pomoć za podršku projektima u evropskom regionu (JASPERS)

JASPERS - Zajednička pomoć za podršku projektima u evropskom regionu (JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Region) je organizacija koja obuhvata pružanje tehničke pomoći  konzorcijum koji čine tri partnera: Evropska komisija, Evropska investiciona banka i Evropska banka za  obnovu i razvoj.

Osnovna svrha JASPERS-a je da pruži nezavisne savete zemljama korisnicama kako bi im pomogla u pripremi visokokvalitetnih značajnih projekata koje bi sufinansirali  Strukturni i Investicioni fond EU (Evropski fond za regionalni razvoj i Kohezioni fond). JASPERS pruža podršku za 16 država članica EU i četiri zemlje koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, uključujući Srbiju. Od početka ovog programa 2006. godine JASPERS je realizovao 1142 različita zadataka. U periodu do 2017. Evropska komisija je odobrila ukupno 536 predloga za finansiranje projekata koje je podržao JASPERS u ukupnoj vrednosti od 84,5 milijarde evra, od čega je 60,7 milijardi evra bespovratna pomoć EU.  

Na sličan način JASPERS takođe pomaže pri apsorpciji fondova koji su dostupni kroz Instrument za povezivanje Evrope (CEF) i Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

JASPERS pruža tehničku ekspertizu za bilo koju fazu projektnog ciklusa, od najranije faze, pa sve do podnošenja aplikacije za finansiranje iz EU. Pomoć može da obuhvati:

• Pregled projekata i preporuke;

• Horizontalne  zadatke;

• Stratešku  podršku;

• Izgradnju  kapaciteta;

• Podršku implementaciji projekta i

• Nezavisni pregled kvaliteta.

U fokusu JASPERS organizacije su infrastrukturni projekti koji su definisani kao „glavni“ -  projekti sa ukupnim troškovima većim od 50 miliona evra u oblasti zaštite životne sredine i 75 miliona evra u oblasti transporta i drugim sektorima. U slučaju malih zemalja, kao i onih država u kojima nema mnogo projekata ove veličine, kriterijumi su nešto fleksibilniji,  i tu JASPERS podržava najvažnije postojeće projekte.

Oblasti koje uključuju pružanje tehničke pomoći JASPERS-a u većini slučajeva su putevi, železnice, vode i vodni transport, otpad i energetika.

Za više informacija posetite sajt: http://jaspers.eib.org/