Норвешки билатерални програм 2013-2015.

Министарство за европске интеграције је 2013. године - на основу потписаног Билатералног споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке - преузело од норвешког Министарства спољних послова укупну одговорност за планирање, спровођење, праћење и извештавање о билатералном програму. У складу с тим, као и са циљем јачања националног власништва над пројектима, МЕИ - након одлуке о томе који ће пројекти бити финансирани у текућој години - потписује споразуме са домаћим институцијама, односно корисницима пројеката. Корисници пројеката су одговорни МЕИ за њихово спровођење и финансијско управљање, а МЕИ је у име Владе Републике Србије одговорно Министарству спољних послова Краљевине Норвешке за укупно спровођење и управљање Билатералним програмом.

Програм билатералне помоћи има за циљ да подржи пројекте у оквиру следећих области:

  • Владавина права;
  • Реформа државне управе;
  • Конкурентност и
  • Енергетска ефикасност, животна средина и климатске промене.

Пројекте предлажу надлежна министарстава, посебне организације Републике Србије и независне институције које су одговорне Народној скупштини, а чији је оснивач Влада. Коначна листа пројеката који се финансирају из билатералног програма за одређену годину утврђује се у преговорима са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке.

Позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Билатералног програма за 2013, 2014. и 2015. годину

  • На позив за подношење предлога пројеката за финансирање из норвешке билатералне помоћи у 2013. години примљена су 24 предлога пројеката. Након процеса селекције, одобрено је финансирање 6 пројеката у укупном износу од 205.963.234,37 динара.
  • На позив за подношење предлога пројеката за финансирање из норвешке билатералне помоћи у 2014. години, примљен је 41 предлог пројекта. Након поплава које су погодиле Републику Србију у мају 2014. године, уз консултације са представницима Републике Србије, Министарство спољних послова Краљевине Норвешке је одлучило да средства намењена финансирању пројеката у оквиру норвешког Билатералног програма за 2014. годину пренамени за потребе отклањања последица поплава, тако да у 2014. години није било пројеката одобрених за финансирање на основу позива за подношење предлога пројеката за финансирање из норвешке билатералне помоћи.
  • На позив за подношење предлога пројеката за финансирање из Норвешке билатералне помоћи у 2015. години примљено је 47 предлога пројеката. Након мигрантске кризе која је погодила Републику Србију током 2015. године, Министарство спољних послова Норвешке је одлучило да средства намењена финансирању пројеката у оквиру норвешког Билатералног програма за 2015. годину пренамени за подршку мигрантима, тако да је, пре доношења ове одлуке, на основу позива за подношење предлога пројеката за финансирање из Норвешке билатералне помоћи у 2015. години одобрен само један пројекат за финансирање.