Норвешки билатерални програм 2013-2015.

Министарство за европске интеграције је 2013. године - на основу потписаног Билатералног споразума између Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке - преузело од норвешког Министарства спољних послова укупну одговорност за планирање, спровођење, праћење и извештавање о билатералном програму. У складу с тим, као и са циљем јачања националног власништва над пројектима, МЕИ - након одлуке о томе који ће пројекти бити финансирани у текућој години - потписује споразуме са домаћим институцијама, односно корисницима пројеката. Корисници пројеката су одговорни МЕИ за њихово спровођење и финансијско управљање, а МЕИ је у име Владе Републике Србије одговорно Министарству спољних послова Краљевине Норвешке за укупно спровођење и управљање Билатералним програмом.

Програм билатералне помоћи има за циљ да подржи пројекте у оквиру следећих области:

Пројекте предлажу надлежна министарстава, посебне организације Републике Србије и независне институције које су одговорне Народној скупштини, а чији је оснивач Влада. Коначна листа пројеката који се финансирају из билатералног програма за одређену годину утврђује се у преговорима са Министарством спољних послова Краљевине Норвешке.

Позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Билатералног програма за 2013, 2014. и 2015. годину