Остали фондови

МАДАД

Европска комисија је, одлуком од 10. децембра 2014. године, основала Регионални поверилачки фонд ЕУ као одговор на кризу у Сирији – Мадад фонд (EU Regional Trust Fund in response to the Syrian Crisis, the "Madad Fund").  Првобитни циљ овог фонда био је подршка избеглицама из Сирије и земљама у њиховог боравка (Египат, Ирак, Јордан, Либан, Турска). Фонд је касније проширен и на избеглице и мигранте из осталих угрожених земаља, као и на пружање подршке и земљама које нису чланице ЕУ, а које су погођене мигрантском кризом, чиме је и Република Србија добила могућност да аплицира за средства.

За Републику Србију је 2016. и 2017. године, из средстава фонда Мадад, одобрена подршка за финансирање текућих оперативних трошкова, исхране, пружања здравствених услуга и приступа образовању за децу мигранте и унапређење услова за смештај избеглица и миграната у прихватним центрима – првенствено у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комесаријатом за избеглице и миграције и Министарством унутрашњих послова, као и Међународном организацијом за миграције (ИОМ).

Више информација о Мадад фонду можете да нађете на сајту Европске комисије на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

Фонд солидарности ЕУ – ФСЕУ

Европска унија је основала Фонд солидарности (ФСЕУ), са циљем да се преко њега пружа подршка државама чланицама и државама које се налазе у процесу преговора за чланство у Европској унији да лакше превазиђу последице природних непогода великих размера. Тиме се изражава европска солидарност са регијама и земљама унутар Европе које су погођене природним непогодама. Покривањем делова јавних расхода, ФСЕУ доприноси напорима држава да спроведу активности на обнови земље и санацији штета од природних непогода.

Република Србија је, као држава која се налази у процесу преговора за чланство у Европској унији, поднела пријаву за добијање контрибуције из Фонда солидарности ЕУ 30. јула 2014. године, како би  санирала штете и обновила подручја погођена поплавама из маја 2014. године. Европски парламент и Савет су 17. децембра 2014. године одобрили предлог одлуке Европске комисије којом су Србији додељена средства за санацију и обнову подручја погођених мајским поплавама у износу од 60,2 милиона евра (60.224.605 евра), док је Европска комисија формалну одлуку донела 13. марта 2015.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. марта 2015. године усвојила текст Споразума о поверавању спровођења одлуке Комисије од 13. марта 2015. године, којим се додељује финансијска контрибуција из Фонда солидарности Европске уније за финансирање хитних операција и операција опоравка, које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у Србији. Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић потписала је споразум  1. априла 2015. године. Средства из Фонда уплаћена су на наменски рачун Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, у једној транши.

Будући да је Европска унија усвојила измене и допуне уредбе којим се оснива Фонд солидарности ЕУ и његова намена проширује и на случајеве општег угрожавања јавног здравља министар за европске интеграције и национални ИПА координатор је поднео апликацију Републике Србије за подршку из Фонда солидарности ЕУ 18. јуна 2020. године.  Апликацију је припремила Посебна радна групу којом je председаваo министар за европске интеграције и садржи опис тока епидемије коронавирусом, мера које су предузете како би се успоставила контрола и сузбило ширење вируса као и утицај на економију и грађане уз навођење оквирних јавних трошкова за спровођење мера.   

Након детаљне процене пријава за добијање подршке из Фонда солидарности ЕУ Европска комисија је 11. марта 2021. године предложила Европском парламенту и Савету мобилизацију 530 милиона евра бесповратне подршке за 17 држава чланица и 3 државе кандидата за чланство у циљу подршке мерама борбе против коронавируса од чега би Србија требало да добије готово 11,9 милиона евра бесповратне подршке из овог Фонда. На основу одлуке Европске комисије и пропратне комуникације, Министарство финансија, уз подршку Министарства за европске интеграције, је покренуло процес одређивања који ће се трошкови поднети за додељена средства с обзиром да је одређено као координационо тело за ову фазу процеса током израде апликације.

Резултате спровођења контрибуције из Фонда солидарности ЕУ можете да нађете на сајту Канцеларије за управљање јавним улагањима на следећем линку:

http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Solidarnost_na_delu_preview.pdf

Више о ФСЕУ на следећем линку:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/

 

Регионални стамбени програм

Регионални стамбени програм представља заједничку иницијативу четири земље - Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора - која има за циљ да обезбеди трајна стамбена решења за 27.000 најугроженијих избегличких породица (74.000 појединаца) у региону. Од тога је 16.780 породица (око 45.000 појединаца) у Србији.

Програм се спроводи у склопу „Сарајевског процеса“, а на основу „Београдске декларације“, коју су 7. новембра 2011. године потписали министри иностраних послова четири земље кориснице програма. Ове земље су највише погођене ратним сукобима деведесетих година прошлог века и по том основу имају значајну избегличку популацију.

У Републици Србији, Програм се спроводи на основу Оквирног споразума, закљученог 25. октобра 2013. године између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе. Споразум регулише основне поставке програма, механизам спровођења, обавезе учесника у програму и износе средстава која ће бити ангажована.

Програмом управља Банка за развој Савета Европе која администрира вишедонаторски фонд формиран у циљу реализације Програма. Највећи донатор овог фонда је ЕУ, која путем вишекорисничке и националне ИПА обезбеђује највећи део средстава. Укупни најављени допринос Европске уније фонду је 235 милиона евра. Остали донатори су САД, Швајцарска, Немачка, Данска, Италија, Норвешка, Турска, Кипар, Мађарска итд.

Целокупан програм у надлежности је Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, који представља водећу институцију и који се стара о приоритизацији потреба, конципирању захтева за новим потпројектима, комуникацији са Банком за развој Савета Европе, динамици спровођења, надзору над физичким и финансијским спровођењем Програма и другим пословима везаним за реализацију Програма. Расписивање тендера, склапање уговора у оквиру потпројеката, надзор над њиховим извршењем, као и рачуноводствене послове у оквиру Програма врши Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд.

Кроз Програм се обезбеђује велики број различитих стамбених решења: додела пакета грађевинског материјала, изградња монтажних кућа, откуп сеоских кућа и изградња стамбених зграда. На овај начин, обезбеђено је да избегличке породице своје стамбено питање реше онако како њима највише одговара у тренутном месту становања, имајући у виду да се Програм спроводи у преко 120 општина у Републици Србији.

Уговор о донацији за први потпројекат у вредности од 2.212.500 евра потписан је 14. марта 2014. године. Од априла 2014. године, наредних 8 уговора о донацији и припадајућих амандмана у укупној вредности од 169.930.645 ЕУР (од чега 137.398.681 евра донације из Фонда) потписала је Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције и национални ИПА координатор. Ови споразуми збирно предвиђају обезбеђивање укупно преко 7.700 стамбених решења.

Више информација о Регионалном стамбеном програму можете да нађете на адреси: www.regionalhousingprogramme.com, као и на веб страници Комесаријата за избеглице и миграције: www.kirs.gov.rs