Извештај о спровођењу средњорочног плана за 2023. годину

Извештај о спровођењу средњорочног плана за 2023. годину можете да преузмете овде.