Архива јавних набавки

 

Рачунарска опрeма, ЈН 5/19

18. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
28. март 2019. у 12h

Рачунарска опрема ЈН 3/19

14. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. март 2019. у 12h

Услуга превођења ЈН број 4/19

13. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
12. април 2019. у 12h

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге одржавања - рачунара, штампача и комуникационе опреме, партија 9

8. март 2019.

Услуга истраживања јавног мњења о Европској унији, ЈН 2/19

22. фебруар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
4. март 2019. у 12h

Услуге превођења правних тековина Европске уније са енглеског на српски језик, ЈН 1/19

11. фебруар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. март 2019. у 13h

Oбавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума, ЦЈН, услуге осигурања запослених

8. јaнуар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. фебруар 2019. у 15h

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге мобилне телефоније

8. јaнуар 2019.

Oбавештење о закљученом уговору по основу оквирног споразума о набавци папира за фотокопирање A4 80гр, партија 1

20. новембар 2018.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, тонери, партија 11

16. новембар 2018.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, CJN, evro premium BMB 95, партија 2

23. октобар 2018.

Услуга припреме за штампу и штампање промотивног материјала за потребе одржавања Конференције о прекограничној сарадњи

23. октобар 2018.

Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, рачунарски материјал - тонери, партија 5

19. септембар 2018.

Услуге припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала

6. септембар 2018.

Крајњи рок за достављање понуда:
14. септембар 2018. у 12h

Јавна набавка – таблет компјутер

22. јун 2018.

Крајњи рок за достављање понуда:
23. јул 2018. у 12h

Услуга медијског праћења активности министра за европске интеграције

14. јун 2018.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. јун 2018. у 12h

Oбавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума, ЦЈН, евро дизел

13. јун 2018.

Јавна набавка - истраживањe јавног мњења

10. мaj 2018.

Крајњи рок за достављање понуда:
18. мaj 2018. у 12h