Pregovaračka grupa za ekonomska i monetarna pitanja

Pregovaračka grupa za ekonomska i monetarna pitanja - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike i Ministarstva za evropske integracije.