Pregovaračka grupa za slobodno kretanje kapitala

Pregovaračka grupa za slobodno kretanje kapitala - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva pravde; Komisije za hartije od vrednosti; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičke direkcije za imovinu; Agencije za restituciju; Agencije za privatizaciju i Ministarstva za evropske integracije.