Pregovaračka grupa za informaciono društvo i medije

Pregovaračka grupa za informaciono društvo i medije - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva zdravlja; Republičke radiodifuzne agencije; Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za zaštitu konkurencije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva za evropske integracije