Преговарачка група за информационо друштво и медије

Преговарачка група за информационо друштво и медије - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника, Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства културе и информисања; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; Министарства одбране; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства здравља; Републичке радиодифузне агенције; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге; Републичког завода за статистику; Комисије за заштиту конкуренције; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Републичког геодетског завода и Министарства за европске интеграције