Преговарачка група за кретање радника

Преговарачка група за кретање радника - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства омладине и спорта; Министарства одбране; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Националне службе за запошљавање; Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање; Завода за социјално осигурање; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког фонда за здравствено осигурање; Народне банке Србије и Министарства за европске интеграције;